INTERNET KNJIŽARA NAKLADE SLAP

INTERNET KNJIŽARA NAKLADE SLAP

Saznajte sve važne informacije za jednostavnu narudžbu naših proizvoda.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Registracijom na internet stranici Naklade Slap Vaši su osobni podaci zaštićeni.

Card image top

SURADNJA SA SVEUČILIŠTIMA

Odobravamo popuste na materijale koji se koriste za potrebe nastave ili u svrhu izrade kvalifikacijskih radova...

DOPUŠTENJA

DOPUŠTENJA

Uputite zamolbu za upotrebu materijala ili dijelova knjige u svrhu izrade kvalifikacijskih radova ili objavljivanja u knjizi.

OBJAVITE U NAKLADI SLAP

OBJAVITE U NAKLADI SLAP

Objavite u Nakladi Slap svoje monografije, sveučilišne udžbenike, priručnike ili testove.

UPUTE ZA RECENZENTE

UPUTE ZA RECENZENTE

Saznajte koje sve podatke mora sadržavati recenzija.

ČESTA PITANJA

ČESTA PITANJA

Odgovori na često postavljena pitanja.