Prva narudžba PDS-a | Naklada Slap

Prva narudžba PDS-aKAKO NARUČITI


Sve naše proizvode možete naručiti telefonom od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka, te e-mailom od 0 do 24 sata.

Prije prve kupnje psihodijagnostičkih instrumenata potrebno je registrirati se i potpisati Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih instrumenata.

Platiti možete virmanom, gotovinom, Master Card, American Express i Diners karticom te pouzećem.

Cijene su izražene u kunama.

Cijene inozemnih psihodijagnostičkih sredstava dostupne su na upit.

UPUTE ZA PRVU NARUDŽBU PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.

ELEKTRONIČKI PROGRAMI


Pojedini psihodijagnostički instrumenti Naklade Slap uključeni su i u e-PONS program. Postupak naručivanja kredita za primjenu i/ili bodovanje tih instrumenata jednak je kao za naručivanje mjernih instrumenata u papir-olovka obliku. Kada e-PONS naručite prvi put, dobivate CD s programom koji je potrebno instalirati na računalo ili će Vam program biti poslan putem linka. Nakon instalacije programa potrebno je izvršiti njegovu autorizaciju te aktivirati željene instrumente i kupljene kredite, što možete učiniti pozivom na broj 01/6281-774 ili putem interneta.

Kada potrošite kupljene kredite, potrebno ih je nadoplatiti ponovnim naručivanjem i aktivacijom kredita (telefonom, mailom ili putem interneta).

Jednom kad instalirate e-PONS program, u njemu se nalaze svi dostupni instrumenti. Zato Vam, ako se odlučite za kupnju nekog novog instrumenta, nije potrebna ponovna instalacija cjelokupnog programa, nego željeni instrument i kredite za njega nakon kupnje možete aktivirati u već postojećem programu.