PONS | Naklada Slap

Program za bodovanje psihodijagnostičkih instrumenata Naklade Slap!PONS

PONS je program za bodovanje instrumenata Naklade Slap. Njegovo korištenje je jednostavno i brzo, a znatno skraćuje vrijeme potrebno za korekciju i izradu profila.

Ispitanik rješava papir-olovka oblik instrumenta, a njegove odgovore psiholog upisuje u PONS. Rezultati su odmah dostupni, u obliku tablica i profila za pojedini instrument.

Psihodijagnostički instrumenti trenutačno dostupni u PONS-u

16 PF PPI-R EPQ R/S
NEO PI-R MMPI-2 EPQ IVE/A
NEO-FFI MMPI-A SUO
BFQ EPQ SKAD-62
BFQ-C EPQ Junior USA-r
BIP EPQ R/A FPI-R