mTestiranje | Naklada Slap

Mrežno testiranje u vašoj organizacijimTestiranje

Što je mrežno testiranje?

Mrežno testiranje je namijenjeno za primjenu i bodovanje psihodijagnostičkih sredstava u testiraonici s većim brojem radnih stanica (upravljanih središnjom aplikacijom na serveru). Broj radnih stanica određuje svaka organizacija prema potrebama svog odjela za ljudske resurse odnosno prema broju predviđenih testiranja.

Mrežno testiranje odvija se preko interne mreže organizacije, što znači da su podaci dostupni samo interno.
Psihodijagnostički instrumenti trenutačno dostupni u mTestiranju

Psihodijagnostički instrument Primjena i bodovanje Primjena i bodovanje s interpretacijom
16PF
AMI
BFQ
BIP
DAT-BOS
DAT-BTS
EPQ
KNT
NEO-FFI
NEO PI-R
STAI
STAIC
TN-10 A i B
TN-20 A i B
TOI
TOO