Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Sekuritizacija i strukturno financiranje: što nam može donijeti nova regulacija u EU?

Termin: 09.05.2019

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena