Popis edukacija


ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma
Termin sljedećeg održavanja: 24.03.2020 - 27.03.2020 → Saznaj više
Ciklus Montessori radionica
Termin sljedećeg održavanja: 05.02.2020 → Saznaj više
Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI)
Termin sljedećeg održavanja: 29.04.2020 → Saznaj više
Montessori radionica iz geometrije
Termin sljedećeg održavanja: 19.02.2020 → Saznaj više
Montessori radionica iz jezika
Termin sljedećeg održavanja: 26.02.2020 → Saznaj više
Montessori radionica iz kozmičkog odgoja
Termin sljedećeg održavanja: 05.02.2020 → Saznaj više
Montessori radionica iz matematike
Termin sljedećeg održavanja: 12.02.2020 → Saznaj više
Montessori radionica tišine
Termin sljedećeg održavanja: 04.03.2020 → Saznaj više
Nove Reynell razvojne jezične ljestvice - NRDLS-HR *NOVO*
Termin sljedećeg održavanja: 06.02.2020 - 07.02.2020 → Saznaj više
Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR
Termin sljedećeg održavanja: 06.03.2020 → Saznaj više
Wechslerov test inteligencije za djecu - WISC-IV-HR
Termin sljedećeg održavanja: 16.03.2020 - 17.03.2020 → Saznaj više