Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Integrirani sustavi upravljanja – unaprjeđivanje procesa, rizici i strateško planiranje

Termin: 07.06.2019

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena