Korporativni standardi

Predavač: Josip Britvić
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Sadržaj i cilj:
Upoznati ciljanu grupu o trendovima u razvoju i primjeni korporativnih standarda. Upoznati ciljanu grupu s osnovnim zahtjevima korporativnih standarda. Upoznati ciljanu grupu o mogućim načinima prilagodbe i implementacije korporativnih standarda te upoznavanje s primjerima iz prakse.

Ishodi radionice:
Polaznici će naučiti osnovne pojmove, zahtjeve i modele korporativnih standarda, polaznici će steći osnovna znanja o pripremi i provedbi projekta implementacije i usklađivanja sa zahtjevima korporativnih standarda.

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz javnog i privatnog sektora.