Industrija 4.0 i strategija digitalne transformacije organizacija

Predavač: dr. sc. Neven Vrček
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Cilj radionice:
Cilj radionice je detaljno razumjeti tehničke, organizacijske i regulatorne aspekte industrije 4.0 i digitalne transformacije te svladati ključne metode i tehnike organizacijskog razvoja. Pri tome se razmatra strateška i operativna razina pristupa organizacijskoj transformaciji uz procesne promjene koje je potrebno provesti u kontekstu digitalne transformacije. Detaljno se razmatra procesna paradigma i utjecaj suvremenih informacijskih tehnologija na poslovne procese. U tom se kontekstu analiziraju inovativni modeli poslovnih procesa te provode procesne simulacije kako bi se analizirala učinkovitost digitalno transformiranih organizacija. Zaključni dio radionice posvećen je provedbi digitalne transformacije, razvoju i postavljanju kritičnih faktora uspjeha te praćenju organizacijskog napretka kroz njihovu analizu.

Ishodi edukacije:
Razviti strategiju digitalne transformacije organizacije, modelirati preustroj poslovnih procesa, osmisliti ključne pokazatelje uspjeha digitalne transformacije, analizirati promjene ključnih pokazatelja i uspjeh digitalne transformacije organizacije.

Ciljna publika:
Viša razina rukovođenja, kreatori strateških odluka.