Sekuritizacija i strukturno financiranje: što nam može donijeti nova regulacija u EU?

Predavač: dr. sc. Anita PavkovićAnita Pavković redovita je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1998. godine na smjeru Financije, a 2003. godine završila je znanstveni poslijediplomski studij „Računovodstvo, revizija i financije“. U prosincu 2007. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj sekuritizacije potraživanja na razvoj financijskog sustava“. Od 1999. zaposlena je na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na Katedri za financije. Nositeljica je kolegija „Bankarstvo“ na diplomskom stručnom studiju, „Upravljanje bankama“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te „Regulacija i nadzor financijskog sektora“ na integriranom sveučilišnom studiju. Jedan je od izvođača predavanja na kolegiju „Financijske institucije i tržišta“.
Od 2014. do 2018. godine obnašala je funkciju prodekanice za poslovanje i administraciju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Glavna je urednica Zbornika Ekonomskom fakulteta u Zagrebu od 2015. godine. Sudjelovala je u radu Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d., SKDD Smart Clear d.d.