Regulatorni i supervizorski okvir financijske servisne industrije u Europskoj Uniji

Predavač: dr. sc. Anita PavkovićAnita Pavković redovita je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1998. godine na smjeru Financije, a 2003. godine završila je znanstveni poslijediplomski studij „Računovodstvo, revizija i financije“. U prosincu 2007. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj sekuritizacije potraživanja na razvoj financijskog sustava“. Od 1999. zaposlena je na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na Katedri za financije. Nositeljica je kolegija „Bankarstvo“ na diplomskom stručnom studiju, „Upravljanje bankama“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te „Regulacija i nadzor financijskog sektora“ na integriranom sveučilišnom studiju. Jedan je od izvođača predavanja na kolegiju „Financijske institucije i tržišta“.
Od 2014. do 2018. godine obnašala je funkciju prodekanice za poslovanje i administraciju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Glavna je urednica Zbornika Ekonomskom fakulteta u Zagrebu od 2015. godine. Sudjelovala je u radu Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d., SKDD Smart Clear d.d.


Predavač: Dario Hlupić RadićDario Hlupić Radić je pravni savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci. Diplomirao je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 2016. godine upisao je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagreb smjer Financijske institucije i tržišta. U Hrvatskoj narodnoj banci radi kao pravni savjetnik na poslovima iz područja supervizije banaka, sanacije banaka, zaštite potrošača i financijske stabilnosti. Sredinom 2011. godine postaje stalni član radne skupine za izradu Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih propisa. U toj radnoj skupini sudjelovao je u implementaciji CRD direktiva u hrvatskom zakonodavstvu. Također je sudjelovao u radnim skupinama za izradu Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u kojem je implementirana BRRD direktiva, Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju u kojem je implementirana MCD direktiva i Zakona o osiguranju depozita u kojem je implementirana DGS direktiva. Održao je niz stručnih predavanja iz područja svoga rada na temu sanacije kreditnih institucija, planova oporavka kreditnih institucija, primjene Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i sl.


Predavač: dr. sc. Petar Pierre MatekDr. sc. Petar-Pierre Matek je samostalni konzultant na području nebankarskih financijskih institucija. Diplomirao je 1996. godine na smjeru Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1997. na Université Louis Pasteur u Strasbourgu u Francuskoj na smjeru međunarodnih financija. Titulu doktora znanosti iz područja prava stekao je 2018. godine na Evropskoj Pravnoj Fakulteti Nove Univerze u Sloveniji. Poslovnu karijeru je započeo 1998. u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje je radio na poslovima upravljanja deviznim rezervama. Od 2000. do 2012. godine je zaposlen na različitim funkcijama unutar Grupe Zagrebačke banke d.d., najvećim dijelom u društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o., gdje od 2005. do 2012. obnaša funkciju predsjednika uprave. Od 2012. do 2018. obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te je član Upravnog odbora ESMA-e i EIOPA-e. Od 2018. djeluje kao samostalni konzultant na području regulacije financijskih tržišta. God. 2002. je stekao pravo korištenja titule CFA®, a 2010. pravo korištenja titule CIPM® izdanih od strane CFA Institute iz Sjedinjenih Američkih Država. Od jeseni 2014. izvodi nastavu kao predavač na Visokom učilištu Effectus - studij financija i prava. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, a autor je nekoliko radova iz područja tržišta kapitala i mirovinskih fondova koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim publikacijama.