Institucije i pravni (ne)red: Kako do regionalnog razvoja?

Predavač: dr. sc. Katarina MaroševićKatarina Marošević diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2008. godine, gdje je završila i poslijediplomski sveučilišni studij ,,Organizacija i management". Uz studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku upisala je Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009. godine te je diplomirala 2013. godine. Poslijediplomski doktorski studij ,,Management" Ekonomskog fakulteta u Osijeku završila je 2015. godine obranivši temu „Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Đule Borozan, profesorice Ekonomskog fakulteta u Osijeku.
Od 2011. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu Osijek kao znanstveni novak - asistent na projektu ,,Teorija i praksa institucionalnog pristupa regionalnom razvoju". Objavila je znanstvene radove u domaćim i stranim publikacijama te je sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama. Bila je dio istraživačkog tima Pravnog fakulteta u Osijeku u dva IPA projekta. Osim znanstvene aktivnosti, sudjeluje i u izvođenju nastave iz kolegija ,,Ekonomska politika" i ,,Politička ekonomija".
Sudjelovala je kao gost predavač na Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht (Njemačka) tijekom travnja 2012. godine, tijekom 2014. godine na Universidad Complutense de Madrid, -Facultad de Ciencias'Economicas y Empresariates/School of Economics and Business Administration Madrid (Španjolska), tijekom 2017. godine u Rimu na Universita Niccolo Cusano (Italija) te tijekom 2018. godine u Trstu na Universita degli studi di Trieste (Italija).


Predavač: dr. sc. Ivana Barković BojanićIvana Barković Bojanić redovita je profesorica u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 2016. godine. Od 1996. do 2016. godine radila je na Pravnom fakultetu u Osijeku, gdje je bila prodekanica za znanost (2007-2009), izvršna urednica Pravnog vjesnika (2006-2015), predstojnica Katedre (2015-2017). Sudjelovala je u domaćim i međunarodnim projektima; od toga je jedan vodila kao glavni istraživač. Objavila je preko 90 znanstvenih radova u domaćim i stranim publikacijama iz područja makroekonomije, poduzetništva, ekonomske politike te je sudjelovala na više od 30 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Objavila je dva udžbenika, četiri knjige u su-autorstvu i pet uredničkih knjiga. Bila je mentoricom 6 doktorskih disertacija te 31 završnog rada na poslijediplomskim specijalističkim studijima EFOS-a i PRAVOS-a.


Predavač: dr. sc. Nataša LucićNataša Lucić (rođ. Soldan) docent je na Pravnom fakultetu u Osijeku, na kojem je diplomirala 2003. godine. Kao iznimno uspješna studentica, ostvarila je pravo na stipendiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te nakon toga i državnu stipendiju u kategoriji osobito nadarenih redovitih studenata.
Pravosudni ispit je položila u srpnju 2008. Godine, a 2015. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu završila je doktorski studij, smjer Građanskopravna i obiteljskopravna znanost.
Osim u nastavnoj, aktivno sudjeluje i u znanstvenoj djelatnosti objavljujući znanstvene radove samostalno i u koautorstvu. Izlagala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Kao gost predavač izvodila je nastavu i na inozemnim sveučilištima u nekoliko europskih zemalja. Aktivno je kao istraživač sudjelovala u brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim projektima.
Članica je Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji i Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo.