Kognitivni neverbalni test - KNT

Đurđa Sučević, Aleksandar Momirović, Goran Fruk, Borko Auguštin

SAŽETAK

Što mjeri: logičko zaključivanje
Dob: od 11 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
Trajanje: 15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (šablone)
Norme: više od 30 000 sudionika u dobi od 11 do 80 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2004.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2004.

Kognitivni neverbalni test (KNT) namijenjen je mjerenju inteligencije kod ispitanika starijih od 11 godina. Dakle, radi se o neverbalnom g- faktorskom testu inteligencije za ispitivanje logičkog zaključivanja.

KNT se sastoji od 40 zadataka koji sadrže 4 crteža geometrijskih oblika. Zadatak ispitanika je u svakom nizu od 4 crteža označiti onaj koji se bitno razlikuje od ostalih. Bodovanje testa je potpuno objektivno.

KNT se može primjenjivati individualno ili grupno, a vrijeme predviđeno za rješavanje testa je 15 minuta.

Postoje dvije forme ovog testa: KNT-A1 i KNT-A2.

Prednost Kognitivnog neverbalnog testa je njegova brza i lako shvatljiva uputa, kratko vrijeme rješavanja, visoka objektivnost, te vrlo dobre metrijske karakteristike.

Budući da je KNT test hrvatskih autora, norme za njega dobivene su na hrvatskom uzorku, i to na više od 30 000 sudionika u dobi od 11 do 80 godina.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

KNT Komplet za ručno bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
KNT A1 Test 100 kom, KNT A2 Test 100 kom, KNT A1 Ključ za ocjenjivanje, KNT A2 Ključ za ocjenjivanje, KNT Priručnik1.050,00Dodaj u košaricu

KNT Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn)
KNT Priručnik, KNT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita287,50Dodaj u košaricu

KNT Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
001-90KNT Priručnik100,00Dodaj u košaricu

001-21KNT A2 Ključ za ocjenjivanje100,00Dodaj u košaricu

001-20KNT A1 Ključ za ocjenjivanje100,00Dodaj u košaricu

001-02KNT A2 Test 100 kom375,00Dodaj u košaricu

001-01KNT A1 Test 100 kom375,00Dodaj u košaricu


KNT Dodatno:
Šifra Naziv Cijena (kn)
001-61KNT ePONS bodovanje 100 kredita375,00Dodaj u košaricu

001-62KNT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita187,50Dodaj u košaricu

001-70KNT Internetsko testiranje 25 kredita312,50Dodaj u košaricu

NAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više