Testovi općih sposobnosti – TOS

Pauline Smith, Chris Whetton

SAŽETAK

Što mjeri: opću sposobnost
Dob: od 15 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 75 minuta za sva 4 testa; s uputama i uvježbavanjem okodva sata
Ocjenjivanje: ručno (ključ za odgovore i upute u Priručniku)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1988.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1999.

Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu.
Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namijenjeni za selekciju i odabir kandidata.
TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno.

1. Verbalni test
Sastoji se od 36 zadataka koji zahtijevaju traženje analogija među ponuđenim riječima. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta.

2. Neverbalni test
Sadrži 36 zadataka podijeljenih u dvije vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba otkriti po čemu su postojeći likovi slični i među predloženima naći onaj koji ima ista obilježja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

3. Numerički test
Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s cijelim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je otkriti kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i između 6 ponuđenih mogućnosti odabrati onu koja nedostaje u zadatku. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

4. Spacijalni test
Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba zamisliti rezultat savijanja plošnog lika u trodimenzionalni oblik te za svaki od predložena četiri odgovora označiti može li on ili ne nastati savijanjem zadane mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

Za primjenu sva četiri subtesta zajedno s uputama, primjerima za vježbu, rješavanjem i odmorom između testova potrebno je oko dva sata. Materijal za TOS uključuje list i Vodič za ispitanika, koji mu pomaže pri pripremanju za samo testiranje.

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti samo pojedini od subtestova. Bez obzira na to o kojem se subtestu radi, prilikom prve narudžbe obavezno je kupiti sav pripadajući materijal: odabrani subtest, pripadajuće listove za odgovore, Vodič za ispitanika, Upute za primjenu i Priručnik.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
019-50TOS Komplet (10 kom. TOS/V testa, 10 kom. TOS/NV testa, 10 kom. TOS/NU testa, 10 kom. TOS/S, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS/ NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i Smith i Whetton: Priručnik za TOS)14.375,00Dodaj u košaricu
019-01TOS/V - Verbalni Test10375,00Dodaj u košaricu
019-02TOS/NV - Neverbalni Test10375,00Dodaj u košaricu
019-03TOS/NU - Numerički Test10375,00Dodaj u košaricu
019-04TOS/S - Spacijalni Test10375,00Dodaj u košaricu
019-05TOS/V List za odgovore100375,00Dodaj u košaricu
019-06TOS/NV List za odgovore100375,00Dodaj u košaricu
019-07TOS/NU List za odgovore100375,00Dodaj u košaricu
019-08TOS/S List za odgovore100375,00Dodaj u košaricu
019-33TOS Vodič za ispitanika100625,00Dodaj u košaricu
019-34TOS/V Upute za primjenu10125,00Dodaj u košaricu
019-35TOS/NV Upute za primjenu10125,00Dodaj u košaricu
019-36TOS/NU Upute za primjenu10125,00Dodaj u košaricu
019-37TOS/S Upute za primjenu10125,00Dodaj u košaricu
019-90P. Smith i C. Whetton: Priručnik za Testove općih sposobnosti - TOS. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 64 str.1250,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više