Big Five upitnik za djecu - BFQ-C

Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Annarita Rabasca

Ur. hrv. izdanja: Valentina Ružić
SAŽETAK

Što mjeri: 5 širokih dimenzija ličnosti
Dob: od 8 do 14 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20-30 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 825 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole (oblik za samoprocjenu)
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1998.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011.

Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela ličnosti. Dimenzije koje ispituje su: energija, ugodnost, savjesnost, emocionalna nestabilnost i mentalna otvorenost. BFQ-C je namijenjen procjenjivanju djece od 8 do 14 godina.

Model pet velikih nudi "kanoničku strukturu za opis ličnosti", koja omogućava sustavna istraživanja porijekla i razvoja individualnih razlika u ličnosti tijekom razvoja i njihove povezanosti s različitim oblicima prilagodbe i neprilagodbe. Model može biti osobito koristan u obrazovnom području, u području profesionalne orijentacije i u kliničkom području.

U odnosu na Big Five upitnik za odrasle (BFQ: Caprara, Barbaranelli i Borgogni, 1993) BFQ-C ima neke razlike koje treba istaknuti. Ukupan broj tvrdnji je znatno manji (65 spram 132 tvrdnje u BFQ-u), što odgovara zahtjevu da se upitnik što više pojednostavi kako se djeca, osobito manja, ne bi previše opterećivala. Zbog tog su razloga u BFQ-C uzete u obzir samo temeljne dimenzije ličnosti (tj. velikih pet faktora), a ne i pod-dimenzije i nijanse u njihovu oblikovanju. Dimenzija koja je u BFQ-u definirana kao emocionalna stabilnost, preimenovana je u BFQ-C-u u emocionalnu nestabilnost, tj. u BFQ-C-u se ispituje suprotan pol navedene dimenzije. Razlog tome je što su u pilot istraživanjima djeca bolje razumjela tvrdnje koje se odnose na emocionalnu nestabilnost, a nije korišten naziv neuroticizam, jer previše podsjeća na psihopatologiju.

Postoje tri verzije upitnika:

  1. verzija za samoprocjenu (s tvrdnjama napisanima u prvom licu) za djecu od 8 do 10 godina
  2. verzija za samoprocjenu za djecu od 11 do 14 godina
  3. verzija za procjenu od strane roditelja ili nastavnika (s tvrdnjamau trećem licu) namijenjena procjenjivanju djece u dobi od 8 do 14 godina


Sve tri verzije upitnika imaju po 65 tvrdnji. Zadatak djeteta je procijeniti koliko često pokazuje ponašanja koja tvrdnja opisuje, na skali od 3 (za djecu od 8 do 10 godina) ili od 5 stupnjeva. Kada se radi po procjenama drugih, osoba koja poznaje dijete, treba, na skali od 5 stupnjeva ("gotovo nikada" do "gotovo uvijek"), procijeniti koliko često ono pokazuje navedena ponašanja.

BFQ-C upitnik može se primjenjivati individualno ili grupno. Vrijeme primjene nije ograničeno. Obično je za grupnu primjenu potrebno 30-40 minuta, a za individualnu oko 20.

Ocjenjivanje odgovora djeteta omogućuje interpretaciju rezultata na pojedinoj dimenziji i dobivanje profila djeteta izrađenog na temelju svih pet dimenzija.

Hrvatska standardizacija BFQ-C upitnika, verzije za samoprocjenu provedena je na učenicima od 2. do 8. razreda osnovne škole. U ispitivanju je sudjelovalo 337 učenika u dobi od 8 do 10 godina (163 dječaka i 174 djevojčice) i 488 učenika u dobi od 11 do 14 godina (236 dječaka i 252 djevojčice).

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
265-50BFQ-C Komplet (10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 10-14/Ž, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/M, Upitnika procjene 8-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Lista za bodovanje, Šablone i Barbaranelli i sur.: Priručnik)12.750,00Dodaj u košaricu
265-01BFQ-C Upitnik samoprocjene 8-10/M10187,50Dodaj u košaricu
265-02BFQ-C Upitnik samoprocjene 8-10/Ž10187,50Dodaj u košaricu
265-03BFQ-C Upitnik samoprocjene 11-14/M10125,00Dodaj u košaricu
265-04BFQ-C Upitnik samoprocjene 11-14/Ž10125,00Dodaj u košaricu
265-05BFQ-C Upitnik procjene 8-14/M10125,00Dodaj u košaricu
265-06BFQ-C Upitnik procjene 8-14/Ž10125,00Dodaj u košaricu
265-07BFQ-C Profil100625,00Dodaj u košaricu
265-08BFQ-C List za bodovanje100625,00Dodaj u košaricu
265-20BFQ-C Šablone1312,50Dodaj u košaricu
265-90C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca: Big Five Upitnik za djecu.Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 86 str.1312,50Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više