Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS

Michelle R. Widows, Glenn P. Smith

SAŽETAK

Što mjeri: simulaciju prisutnosti simptoma psihopatologije i kognitivnog deficita
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna
Trajanje: 10 do 15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2004.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2015.

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocjenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima.
Inventar se sastoji od 75 čestica, a namijenjen je za upotrebu s osobama starijim od 18 godina.
Primjenjivati ga mogu forenzičari i kliničari, te stručnjaci u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici i ostali stručnjaci).

Ukupan rezultat na inventaru predstavlja opću procjenu vjerojatnosti da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja. SIMS je snažno oruđe za dobivanje konvergentnih podataka u procjeni simuliranja, kao i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procjenom.

Psihoza (P)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi bizarne ili neobične psihotične simptome koje obično ne nalazimo kod stvarnih psihijatrijskih pacijenata.

Neurološko oštećenje (NO)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi nelogične ili visokoatipične neurološke simptome.

Poremećaji pamćenja (PP)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi simptome oštećenja pamćenja koji nisu u skladu s obrascima oštećenja kakve nalazimo kod ozljede ili disfunkcije mozga.

Niska inteligencija (NI)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik lažira/preuveličava intelektualne deficite netočnim odgovaranjem na jednostavna pitanja iz općeg korpusa znanja.

Afektivni poremećaji (AP)Procjenjuje stupanj u kojem ispitanik navodi atipične simptome depresije i anksioznosti. Ukupan rezultat Ukupan rezultat odražava opće simuliranje u kliničkoj slici.

Interpretacija je moguća na tri razine:
a) klasifikacija kod sumnje na simuliranje
b) deskriptivna analiza povišenih rezultata u ljestvicama
c) deskriptivna analiza na osnovi pojedinačnih čestica.

Rezultate u SIMS-u trebaju tumačiti stručnjaci za mentalno zdravlje s formalnom izobrazbom za procjenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje.

Analiza povišenih rezultata u pojedinim ljestvicama te pojedinačnih čestica može pružiti kvalitativne informacije o specifičnoj prirodi simptoma pojedinca, bilo stvarnih bilo glumljenih, s implikacijama za dijagnozu, interpersonalne interakcije, intervencijske tretmane i procjenu ishoda tretmana.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
235-50SIMS Komplet (50 kom. SIMS Obrazaca za odgovore, Michelle R. Widows i Glenn P. Smith: SIMS Priručnik)11.387,50Dodaj u košaricu
235-01SIMS Obrazac za odgovore50937,50Dodaj u košaricu
235-90Michelle R. Widows i Glenn P. Smith: Strukturirani inventar simuliranih simptoma. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2015.1450,00Dodaj u košaricu
235-40Edukacija za SIMS11.000,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više