Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - predČiP

Jelena Kuvač Kraljević, Mirjana Lenček

SAŽETAK

Što mjeri: jezičnu spremnost za ovladavanje čitanjem i pisanjem
Dob: djeca školski obveznici
Primjena: individualna
Trajanje: 25 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)
Norme: 746 djece školskih obveznika u dobi od 6 godina
Kategorizacija: samo za logopede

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012.

Napomena: Edukacija za primjenu ovog instrumenta je obavezna.
Naručene testove isporučivati ćemo nakon odslušane edukacije.
Test je namijenjen samo logopedima.


PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju. Test je trijažni, s ciljem otkrivanja one djece kod koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja i koju je obavezno uputiti na daljnju logopedsku procjenu.

Testom je moguće pratiti postignuća intervencijskih postupaka kod djece kojoj je odgođen upis u školu. Također, test je prikladan i za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod osoba koje nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika, odnosno kojima je hrvatski jezik drugi jezik, ali se obrazuju po planu i programu predviđenom za hrvatske jednojezične govornike.

Test se sastoji od zadataka za procjenjivanje jezika i djelomično vizualne percepcije. Ukupno sadrži 16 zadataka s različitim brojem ispitnih čestica (najmanje 5, najviše 30). Test sadrži sljedeće zadatke: brzo imenovanje kao mjeru pristupa i brzine pristupa fonološkim informacijama, fonološku svjesnosti kao aspekt metajezične sposobnosti, poznavanje slova te sposobnost pripovijedanja kao mjeru uporabe jezika na diskursnoj razini. Nadalje, ispituje se i sposobnost ponavljanja lažnih riječi i rečenica kao pokazatelja fonološkoga pamćenja. Vizualna percepcija procjenjuje se zadatcima prepoznavanja i precrtavanja.

Bodovanje je objektivno i brzo te omogućava smještanje ispitanika u tri razine postignuća: uredno, granično i slabije postignuće. Test je standardiziran na stratificiranom uzorku od 746-ero šestogodišnjaka, školskih obveznika iz cijele Hrvatske, a dobivene norme iznesene su na kraju Priručnika. Testovni materijal uključuje list za odgovore, predloške te Priručnik s normama.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
504-50PredČiP Komplet (Predlošci + Upute, 25 kom. Listova za odgovore, Kuvač Kraljević, Lenček: Priručnik za Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja)1875,00Dodaj u košaricu
504-01PredČiP Predlošci + Upute1250,00Dodaj u košaricu
504-02PredČiP List za odgovore25375,00Dodaj u košaricu
504-90J. Kuvač Kraljević, M. Lenček: Priručnik za Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011.1250,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više