Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II

Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer

SAŽETAK

Što mjeri: depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje
Dob: 7-18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 835 učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2005.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011.

Napomena: Za nepsihologe je obavezna edukacija.

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente (BYI-II) sastoje se od pet inventara samoiskaza koji se koriste za zahvaćanje doživljaja depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i adolescenata u dobi od 7 do 18 godina.

BYI-II je primjenjiv u različitim okruženjima (kliničkom, školskom, forenzičkom, rezidencijalnom i bolničkom okruženju). Može biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka djece uključene u neki tretman ili plan liječenja.

BYI-II uključuje pet različitih inventara:

  1. Beckov inventar depresije za djecu i adolescente (BDI-Y) namijenjen je prepoznavanju simptoma depresije kod djece i adolescenata. Inventar mjeri negativne misli koje djeca i adolescenti imaju o sebi, svome svijetu i budućnosti, a koje su karakteristične za depresivne mlade ljude. Čestice obuhvaćaju negativno viđenje svijeta, beznađe, vegetativne, somatske i motivacijske simptome depresije, te suicidalne misli, tužno raspoloženje, nesanicu i osjećaj bezvrijednosti. Može biti koristan za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubojstvo.
  2. Beckov inventar anksioznosti za djecu i adolescente (BAI-Y) odražava dječje strahove (npr. Strah u vezi sa školom, strah od ozljeda, strah za zdravlje), brige i fiziološke simptome povezane s anksioznošću. Može doprinijeti procjeni anksioznih sindroma i poremećaja. Čestice u ovom inventaru obuhvaćaju anksiozne emocije i kogniciju, somatsko/vegetativne simptome, simptome socijalne anksioznosti, zabrinutost zbog tjelesnog i psihičkog integriteta, te specifične strahove. Može biti od koristi za razlikovanje učenika čije su tegobe organskog podrijetla od onih čiji se simptomi vežu uz anksioznost.
  3. Beckov inventar ljutnje za djecu i adolescente (BANI-Y) obuhvaća osjećaj ljutnje i kognicije vezane uz ljutnju. Čestice uključuju doživljaj osobe da se s njom loše postupa, negativne misli o drugima, osjećaj ljutnje i fiziološku pobuđenost.
  4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja djece i adolescenata (BDBI-Y) ispituje vrste ponašanja i stavove vezane uz poremećaj ophođenja, prkosno ponašanje i suprotstavljanje. Čestice obuhvaćaju agresivnost prema ljudima i životinjama, uništavanje imovine, varanje ili krađu, teže kršenje pravila, namjerno uzrujavanje drugih ljudi, prkošenje odraslima, osvetoljubivost i okrivljavanje drugih.
  5. Beckov inventar samopoimanja djece i adolescenata (BSCI-Y) ispituje percepciju vlastite kompetencije, snage i pozitivne vlastite vrijednosti. Mjeri se djetetovo samopoimanje, slika tijela, viđenje vlastitih kompetencija, te viđenje vlastitih odnosa s drugima.


Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji, a zadatak djeteta je procijeniti koliko često određena tvrdnja vrijedi za njega, na skali od 0 (nikada) do 3 (uvijek). Moguće je primijeniti cjelokupni inventar ili odabrati pojedini njegov dio, ovisno o svrsi testiranja i o informacijama koje se žele dobiti.

Hrvatska standardizacija BYI-II inventara provedena je 835 učenika (412 M i 423 Ž) osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, iz svih područja Republike Hrvatske. Prikupljen je i klinički uzorak od 279 djece iz kliničkih centara u različitim dijelovim Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
271-50BYI-II Komplet (50 kom. BYI-II inventara – M, 50 kom. BYI-II inventara – Ž i Beck, Beck, Jolly i Steer: Priručnik za BYI-II)12.187,50Dodaj u košaricu
271-01BYI-II Inventar - M50937,50Dodaj u košaricu
271-02BYI-II Inventar - Ž50937,50Dodaj u košaricu
271-90Beck, Beck, Jolly i Steer: Priručnik za BYI-II. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009.(1)1262,50Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više