Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r

Predrag Zarevski, Željko Vukosav

SAŽETAK

Što mjeri: sramežljivost i asertivnost
Dob: od 1. razreda srednje škole nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 15 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)
Norme: 306 učenika srednje škole, 531 student, te 265 sudionika u dobi od 28 do 47 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.
GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2003.

Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik za muškarce (USA/M-r) i oblik za žene (USA/Ž-r). Svaka čestica USA-r upitnika je zapravo podražajna situacija, a zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji je najtipičniji za njega u takvoj situaciji.

Uz generalne rezultate na skalama sramežljivosti i asertivnosti, dobivaju se još i četiri rezultata koja se odnose na heteroseksualne interakcije. Prvi rezultat odnosi se na interakciju s osobama suprotnog spola s kojima se želi ostvariti emocionalna veza, a ostala tri na kognitivne teškoće, emocionalne aspekte te vidljive fiziološke manifestacije i unutarnje reakcije u situacijama heteroseksualne interakcije.

Hrvatske norme prikupljene su na tristotinjak učenika trećih razreda zagrebačkih gimnazija i srednjih strukovnih škola, na uzorku od preko 500 studenata Sveučilišta u Zagrebu i na ispitanicima u dobi od 28 do 47 godina iz različitih gradova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

ŠifraNazivKom.Cijena (kn)
251-50USA-r Komplet (10 kom. USA-r Upitnika – M, 10 kom. USA-r Upitnika – Ž, 100 kom. USA-r Listova za odgovore i Zarevski i Vukosav: Priručnik za USA-r)11.000,00Dodaj u košaricu
251-01USA-r Upitnik – M10250,00Dodaj u košaricu
251-02USA-r Upitnik – Ž10250,00Dodaj u košaricu
251-03USA-r List za odgovore100375,00Dodaj u košaricu
251-90P. Zarevski i Ž.Vukosav: Priručnik za revidirani Upitnik sramežljivosti i asertivnosti (USA-r). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003., 18 str.1125,00Dodaj u košaricu
251-60CD za ocjenjivanje 100 kredita1500,00Dodaj u košaricuNAPOMENA: U cijenu je uračunat PDV.
Stopa PDV-a na psihodijagnostička sredstva iznosi 25%, osim kod priručnika koji imaju opseg veći od 49 str., na koje je stopa PDV-a 5%.

Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više