Test d2-R - Test pažnje, revidirani oblik | Naklada Slap

Test d2-R - Test pažnje, revidirani oblik

Rolf Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert, D. LiepmannŠto mjeri: usmjerenu (koncentriranu) pažnju
Dob: 9 do 60 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 sekundi po retku, ukupno 4 minute i 40 sekundi, oko 10 minuta s uputom i vježbom
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac testa)
Norme: više od 1400 ispitanika u dobi od 9 do 60 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


d2-R Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-50 25 kom. d2-R testa, 25 kom. Listova za ocjenjivanje, 25 kom. obrazaca Kratka uputa, Priručnik i Priručnik za elektronički oblik 1.245,74 165,34
d2-R Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-51 25 kom. d2-R Elektronička primjena i bodovanje, Priručnik i Priručnik za elektronički oblik 2.183,22 289,76
d2-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-91 d2-R Priručnik za elektronički oblik 388,52 51,57
524-90 d2-R Priručnik 388,52 51,57
524-01 d2-R (test + list za ocjenjivanje + uputa) 25 kom. 468,74 62,21
d2-R Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-60 d2-R Elektronička primjena i bodovanje 25 kom. 1.406,22 186,64


Napomena!
Objavili smo revidirano izdanje Testa pažnje d2-R, u papir-olovka i elektroničkom obliku. Stari oblik Testa d2 bit će dostupan za narudžbu do rujna 2023.


U testu postoji 13 različitih znakova nastalih kombinacijom slova d s ukupno jednom do četiri crtice iznad i/ili ispod slova i slova p s jednom ili dvije crtice iznad i/ili ispod slova. Zadatak ispitanika je u svakom retku, u ograničenom vremenu, prekrižiti što veći broj ciljnih objekata, tj. slova d s dvije crtice.

Test se sastoji od 14 redaka s po 57 čestica, a vrijeme rada je ograničeno na 20 sekundi po retku. Osim broja točno označenih ciljnih objekata, rezultati uključuju broj pogrešaka izostavljanja (PI) i broj pogrešaka zamjenjivanja (PZ), a parametri koji se izračunavaju pomoću ovih vrijednosti, tj. glavne mjere testa d2-R, su:

OCO kao mjera brzine (broj obrađenih ciljnih objekata, uključujući i one „propuštene“)
P% kao mjera točnosti (broj pogrešaka u odnosu na broj obrađenih ciljnih objekata)
MK kao mjera koncentracije (broj označenih ciljnih objekata umanjen za broj pogrešaka zamjenjivanja).

Za razliku od ranijih verzija testa d2, revidirani oblik testa je na samokopirnom listu, zbog čega šablone više nisu potrebne, a ocjenjivanje je brže, lakše i točnije. Također, prvi i zadnji redak se više ne vrednuju. U revidiranom obliku testa mjera UB-P više se ne koristi, parametar brzine obrade je broj označenih ciljnih objekata, a ne broj svih obrađenih znakova, kao što je bilo u ranijim verzijama testa.

Tijek postignuća ispitanika sada se može pratiti pomoću rezultata u blokovima (po 3 retka testa), a ne kroz pojedini redak, a ukupna operacionalizacija mjera testa je pouzdanija i otpornija na djelovanje različitih strategija rješavanja (npr. preskakanje većeg broja znakova). Koriste se jednostavni pokazatelji koji upućuju na nepravilno rješavanje testa.

Test d2-R dostupan je u papir-olovka i elektroničkom obliku. Hrvatska standardizacija testa d2-R provedena je na učenicima osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske te odraslim ispitanicima. Ukupno su sudjelovala 1443 ispitanika u dobi od 9 do 60 godina.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.