Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu - STAIC | Naklada Slap

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu - STAIC

Charles D. Spielberger, C. D. Edwards, R. Lushene, J. Montuori, Denna PlatzekŠto mjeri: anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti
Dob: 9-12 godina
Primjena: individualna ili grupna
internetsko testiranje
Trajanje: oko 20 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni upitnik)
Norme: 458 učenika osnovne škole u dobi od 12 do 14 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


STAIC Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
225-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2 279,56
STAIC Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
225-01 STAIC Upitnik – M 100 kom. 116,25
225-02 STAIC Upitnik – Ž 100 kom. 116,25
225-90 STAIC Priručnik 19,91
224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2 27,87
STAIC Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
225-70 STAIC Internetsko testiranje 25 kredita 62,50


*Napomena
S obzirom na to da se obrasci/listovi za odgovore tiskaju na samokopirnom NCR papiru, molimo kolege da obrate pažnju na njihovo čuvanje kako bi se izbjegao gubitak svojstava obrazaca nakon proteka određenog vremena (nakon proteka više godina od nabave obrazaca svakako provjerite imaju li obrasci i dalje svojstvo kopiranja).


STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku i također se sastoji od dvije odvojene ljestvice samoprocjene:
1. S-ljestvica - prolazna anksiozna stanja
2. O-ljestvica - razmjerno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.

Obje ljestvice sastoje se od po 20 tvrdnji, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 3 stupnja.

Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 458 učenika osnovnih škola.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.