Kognitivni neverbalni test - KNT | Naklada Slap

Kognitivni neverbalni test - KNT

Đurđa Sučević, Aleksandar Momirović, Goran Fruk, Borko AuguštinŠto mjeri: logičko zaključivanje
Dob: od 11 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
Trajanje: 15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (šablone)
Norme: više od 30 000 sudionika u dobi od 11 do 80 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


KNT Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. KNT A1 Testa, 100 kom. KNT A2 Testa, Ključ za odgovore za KNT A1, Ključ za odgovore za KNT A2 i KNT Priručnik 172,54
KNT A1 Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. KNT A1 Testa, Ključ za odgovore za KNT A1 i KNT Priručnik 92,90
KNT A2 Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. KNT A2 Testa, Ključ za odgovore za KNT A2 i KNT Priručnik 92,90
KNT Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. KNT Testa [A1 ili A2], KNT Priručnik i elektroničko bodovanje 100 kredita 146,00
KNT Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
KNT Priručnik i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 75,78
KNT Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
001-01 KNT A1 Test 100 kom. 66,36
001-02 KNT A2 Test 100 kom. 66,36
001-20 KNT A1 Ključ za ocjenjivanje 13,28
001-21 KNT A2 Ključ za ocjenjivanje 13,28
001-90 KNT Priručnik 13,28
KNT Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
001-61 KNT elektroničko bodovanje 100 kredita 125,00
001-62 KNT elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 62,50
001-70 KNT Internetsko testiranje 25 kredita 62,50


Kognitivni neverbalni test (KNT) namijenjen je mjerenju inteligencije kod ispitanika starijih od 11 godina. Dakle, radi se o neverbalnom g- faktorskom testu inteligencije za ispitivanje logičkog zaključivanja.

KNT se sastoji od 40 zadataka koji sadrže 4 crteža geometrijskih oblika. Zadatak ispitanika je u svakom nizu od 4 crteža označiti onaj koji se bitno razlikuje od ostalih. Bodovanje testa je potpuno objektivno.

KNT se može primjenjivati individualno ili grupno, a vrijeme predviđeno za rješavanje testa je 15 minuta.

Postoje dvije forme ovog testa: KNT-A1 i KNT-A2.

Prednost Kognitivnog neverbalnog testa je njegova brza i lako shvatljiva uputa, kratko vrijeme rješavanja, visoka objektivnost, te vrlo dobre metrijske karakteristike.

Budući da je KNT test hrvatskih autora, norme za njega dobivene su na hrvatskom uzorku, i to na više od 30 000 sudionika u dobi od 11 do 80 godina.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.