Eysenckov upitnik ličnosti za djecu - EPQ Junior | Naklada Slap

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu - EPQ Junior

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. EysenckŠto mjeri: 3 osnovne dimenzije ličnosti
Dob: 7-15 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 10-15 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 652 učenika u dobi od 12 do 15 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


EPQ-Junior Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€)
206-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Zagrebačke norme za EPQ-Junior 123,60
EPQ-Junior Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€)
206-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Zagrebačke norme za EPQ-Junior i elektroničko bodovanje 100 kredita 221,23
EPQ-Junior Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
206-01 EPQ-Junior Upitnik 100 kom. 66,36
206-20 EPQ-Junior Šablone 27,38
205-90 EPQ Priručnik 19,91
206-91 Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ-Junior) 9,95
EPQ-Junior Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
206-60 EPQ-Junior elektroničko bodovanje 100 kredita 125,00


Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior) namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti:
 1. Introverzija-ekstraverzija (E)
 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N)
 3. Psihoticizam (P)
 4. Skala laži (L)


Dimenzije ličnosti EPQ Junior upitnika odgovaraju onima u EPQ upitniku za odrasle.

EPQ Junior sadrži 81 česticu, a zadatak djeteta je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora "da" ili "ne".

Hrvatska standardizacija EPQ Junior upitnika provedena je na 652 ispitanika (333 mladića i 319 djevojaka), polaznika 7. i 8. razreda u dobi od 12 do 15 godina.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.