Test D-48 | Naklada Slap

Test D-48

P. Pichot

prema: E. Anstey


Što mjeri: inteligenciju
Dob: od 12 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 25 minuta
Ocjenjivanje: ručno (šablone)
Norme: 497 učenika osnovnih škola, 512 učenika gimnazija i 886 osoba u situaciji selekcije
Kategorizacija:
0   A   B   C


D-48 Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
022-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona, Priručnik, Zagrebačke norme i Hrvatske norme za Test D-48 i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70) 1.825,04 242,23
D-48 Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
022-01 D-48 Test 10 kom. 624,99 82,95
022-02 D-48 List za odgovore 100 kom. 624,99 82,95
022-20 D-48 Šablona 150,03 19,91
022-90 D-48 Priručnik 174,99 23,23
022-91 Zagrebačke norme za Test D-48 124,98 16,59
022-92 Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70 124,98 16,59


Test D-48 se sastoji od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu.
Postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, međutim ne radi se o paralelnim formama.
Uz Zagrebačke norme za Test D-48 objavljene 1998. godine postoje i novije hrvatske norme prikupljene na učenicima završnih razreda osnovne škole, gimnazijalcima te odraslim osobama srednje, više i visoke stručne spreme u situaciji selekcije.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.