Inventar za ispitivanje ličnosti – PAI | Naklada Slap

Inventar za ispitivanje ličnosti – PAI

Leslie C. Morey

Ur. hrvatskog izdanja: Slavka Galić


Što mjeri: psihopatologiju
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna; papir-olovka ili elektroničko testiranje
Trajanje: oko 60 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore i profil) ili program za ocjenjivanje ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja)
Norme: 432 sudionika starija od 18 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


PAI Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 50 kom. Obrazaca s kritičnim česticama, Podložak i Priručnik 2.697,54 358,03
PAI Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Podložak, Priručnik i elektroničko bodovanje 50 kredita 3.110,24 412,80
PAI Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
Priručnik i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 2.356,13 312,71
PAI Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
234-01 PAI Inventar - M 10 kom. 249,96 33,18
234-02 PAI Inventar - Ž 10 kom. 249,96 33,18
234-03 PAI List za odgovore 50 kom. 624,99 82,95
234-04 PAI Profil 50 kom. 562,54 74,66
234-05 PAI Obrazac kritičnih čestica 50 kom. 437,47 58,06
234-21 PAI Podložak 100,02 13,28
234-90 PAI Priručnik 472,54 62,72
PAI Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
234-60 PAI elektroničko bodovanje 50 kredita 1.412,72 187,50
234-61 PAI elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 1.883,63 250,00
PAI Edukacije
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
10940 Inventar za ispitivanje ličnosti – početna edukacija 1.459,81 193,75
10941 Inventar za ispitivanje ličnosti – napredna edukacija 1.459,81 193,75
10942 Integracija PAI rezultata u nalaz psihologa 1.459,81 193,75


*Napomena
S obzirom na to da se obrasci/listovi za odgovore tiskaju na samokopirnom NCR papiru, molimo kolege da obrate pažnju na njihovo čuvanje kako bi se izbjegao gubitak svojstava obrazaca nakon proteka određenog vremena (nakon proteka više godina od nabave obrazaca svakako provjerite imaju li obrasci i dalje svojstvo kopiranja).


Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) je inventar ličnosti koji je u svijetu, uz MMPI-2, na popisu najčešće primjenjivanih instrumenata za procjenu ličnosti u kliničkoj praksi i istraživanjima.

Stručnjaci ga opisuju kao "bitno poboljšanje postojećeg standarda" i kao "jedan od najuzbudljivijih novih inventara ličnosti". Koristi se u kliničkom, ambulantnom, forenzičkom i školskom okruženju. S obzirom na to da ispituje i granični poremećaj ličnosti, antisocijalne osobine, toplinu, dominaciju, agresivnost, te probleme s alkoholom i drogama, koristan je i u postupcima selekcije.

PAI sadrži 344 tvrdnje koje se kombiniraju na 22 neovisne ljestvice:

Ljestvice valjanosti
 • Nedosljednost
 • Rijetki odgovori
 • Negativan dojam
 • Pozitivan dojam

Kliničke ljestvice
 • Somatske pritužbe
  • Konverzija
  • Somatizacija
  • Zdravstvene brige
 • Anksioznost
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Poremećaji povezani s anksioznošću
  • Opsesivno-kompulzivni
  • Fobije
  • Traumatski stres
 • Depresija
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Manija
  • Razina aktivnosti
  • Grandioznost
  • Razdražljivost
 • Paranoja
  • Pretjerana pobuđenost
  • Ideje proganjanja
  • Ogorčenost

 • Shizofrenija
  • Psihotični doživljaji
  • Socijalna suzdržanost
  • Poremećaj mišljenja
 • Osobine graničnog poremećaja
  • Afektivna nestabilnost
  • Problemi s identitetom
  • Negativni odnosi
  • Samopovređivanje
 • Antisocijalne osobine
  • Antisocijalna ponašanja
  • Egocentričnost
  • Traženje uzbuđenja
 • Problemi s alkoholom
 • Problemi s drogama

Ljestvice tretmana
 • Agresivnost
  • Agresivan stav
  • Verbalna agresivnost
  • Fizička agresivnost
 • Suicidalne misli
 • Stres
 • Nedostatak potpore
 • Odbijanje liječenja

Interpersonalne ljestvice
 • Dominacija
 • ToplinaZadatak ispitanika je za svaku tvrdnju navesti koliko je točna za njega u rasponu od "netočna, uopće nije točna" do "vrlo točna".

Osim navedenih ljestvica i podljestvica, PAI inventar sadrži i dodatne indekse: indeks simuliranja, indeks obrane, indeks potencijala za suicid, indeks potencijala za nasilje, Rogersovu diskriminativnu funkciju, Cashelovu diskriminativnu funkciju i indeks procesa liječenja. Posebna pažnja se posvećuje interpretaciji pozitivnih odgovora na 27 kritičnih čestica koje su značajne za daljnje praćenje i propitivanje. U izuzetnim slučajevima može se koristiti i kratki oblik PAI inventara od 160 čestica.

Hrvatska standardizacija PAI inventara provedena je na 432 ispitanika starija od 18 godina, te na kliničkom uzorku pacijenata s određenim poremećajima.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.