Inventar simptoma traume - TSI | Naklada Slap

Inventar simptoma traume - TSI

J. Briere

Ur. hrvatskog izdanja: Slavka Galić


Što mjeri: simptome traume
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 do 25 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: 442 klijenta medicine rada u dobi od 18 do 54 godine
Kategorizacija:
0   A   B   C


TSI Komplet
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
304-50 10 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik 2.294,54 304,54
TSI Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
304-01 TSI Svezak s tvrdnjama 10 kom. 312,49 41,48
304-02 TSI List za odgovore 50 kom. 624,99 82,95
304-03 TSI Profil M 50 kom. 500,01 66,36
304-04 TSI Profil Ž 50 kom. 500,01 66,36
304-90 TSI Priručnik 357,03 47,39


Inventar simptoma traume (TSI) je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posljedica traumatskih događaja.

Namijenjen je upotrebi u evaluaciji akutnih i kroničnih simptoma traume, koji uključuju učinke silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, tjelesne napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, te trajne posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i druge rane traumatske događaje.

Različite ljestvice TSI zahvaćaju širok raspon psiholoških utjecaja, koji uključuju ne samo simptome koji se tipično povezuju s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP-om) i akutnim stresnim poremećajem (ASP-om), već i one intrapersonalne i interpersonalne teškoće koje se često povezuju s dugotrajnim ili kroničnim psihološkim traumama.

Inventar sadrži 100 čestica koje čine 3 ljestvice valjanosti i 10 kliničkih ljestvica.

Ljestvice valjanosti
   Razina odgovora (RO)
   Atipični odgovori (AO)
   Nedosljedni odgovori (NO)

Kliničke ljestvice
   Anksiozna pobuđenost (AP)
   Depresija (D)
   Ljutnja/razdražljivost (LJIR)
   Intruzivni (nametljivi) doživljaji (ID)
   Obrambeno izbjegavanje (OIZ)
   Disocijacija (DIS)
   Zaokupljenost spolnošću (ZS)
   Nefunkcionalno seksualno ponašanje (NSP)
   Oštećeno samopoimanje (OSP)
   Ponašanje usmjereno na smanjivanje napetosti (SN)

Hrvatska standardizacija provedena je na 442 osobe (235 M i 207 Ž), klijenata iz medicine rada, u dobi od 18 do 54 godine, te na kliničkom uzorku pacijenata koji boluju od PTSP-a (N = 51).


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.