NEO petofaktorski inventar - NEO-FFI | Naklada Slap

NEO petofaktorski inventar - NEO-FFI

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCraeŠto mjeri: 5 glavnih dimenzija ličnosti
Dob: od 17 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
Trajanje: 10-15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni inventar i profil) ili program za ocjenjivanje ili program za primjenu i ocjenjivanje (primjer izvještaja)
Norme: 115 osoba u dobi od 17 do 20 godina, 527 osoba stariji od 20 godina, za NEO-FFI oblik za samoprocjenu
Kategorizacija:
0   A   B   C


NEO-FFI Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
Procjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka i Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi 598,59
NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€)
Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI uz dodatak hrvatskih normi i elektroničko bodovanje 50 kredita 396,09
NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 209,23
NEO-FFI Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
261-01 NEO-FFI Procjena - M 50 kom. 132,50
261-02 NEO-FFI Procjena - Ž 50 kom. 132,50
261-03 NEO-FFI Samoprocjena - M 50 kom. 132,50
261-04 NEO-FFI Samoprocjena -Ž 50 kom. 132,50
260-09 NEO Sažetak 100 kom. 33,75
260-90 NEO PI-R i NEO-FFI Priručnik s dodatkom hrvatskih normi 34,84
NEO-FFI Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
261-60 NEO-FFI Samoprocjena elektroničko bodovanje 50 kredita 62,50
261-61 NEO-FFI Samoprocjena elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 140,63
261-70 NEO-FFI Samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita 140,63
NEO-FFI Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama - edukacija 193,75


*Napomena
S obzirom na to da se obrasci/listovi za odgovore tiskaju na samokopirnom NCR papiru, molimo kolege da obrate pažnju na njihovo čuvanje kako bi se izbjegao gubitak svojstava obrazaca nakon proteka određenog vremena (nakon proteka više godina od nabave obrazaca svakako provjerite imaju li obrasci i dalje svojstvo kopiranja).


Od 1. rujna 2019. godine u prodaji će biti novi oblik NEO petofaktorskog inventara - NEO-FFI-a za samoprocjenu, koji je vizualno dorađen te uključuje nove profile napravljene na temelju novih normi.

Sve čestice i njihov poredak u inventaru ostat će isti, a profili će uključivati nove norme prikupljene 2018. godine. Ostali materijal inventara neće biti promijenjen.

NEO-FFI norme 2019

Nove će norme biti dodane i u ePONS programu za računalnu primjenu i bodovanje psihodijagnostičkih sredstava od 1. rujna ove godine. Prvim ažuriranjem ePONS programa nakon 1. rujna 2019. psiholozima će prilikom izrade izvještaja u programu biti dostupne i nove norme.NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost, Savjesnost). Osobito je pogodan za upotrebu kada je vrijeme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo općenita informacija o ličnosti ispitanika.

NEO-FFI sadrži 60 čestica i ima dva oblika (za samoprocjenu -S i za procjenu od strane drugih - P).

Hrvatska standardizacija provedena je za NEO-FFI oblik za samoprocjenu 2018. godine na 115 ispitanika u dobi od 17 do 20 godina, te 527 starijih od 20 godine, na stratificiranom uzorku iz cijele Republike Hrvatske.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.