Eysenckov inventar ličnosti - EPI | Naklada Slap

Eysenckov inventar ličnosti - EPI

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. EysenckŠto mjeri: introverziju-ekstraverziju, neuroticizam-emocionalnu stabilnost i sklonost disimulaciji
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocjenjivanje: ručno (ključ za odgovore i upute u Priručniku)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


EPI Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
204-50 100 kom. EPI/A Inventara, EPI/A Šablone, 100 kom. EPI/B Inventara, EPI/B Šablone i Priručnik 190,13
EPI Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
204-01 EPI/A Inventar 100 kom. 66,36
204-02 EPI/B Inventar 100 kom. 66,36
204-20 EPI/A Šablone 21,90
204-21 EPI/B Šablone 21,90
204-90 EPI Priručnik 13,60


Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procjenu sljedećih dimenzija:
 1. Introverzija-ekstraverzija (E)
 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N)
 3. Sklonost disimulaciji (L)


Navedene dimenzije ličnosti po svom sadržaju odgovaraju onima koje mjeri EPQ upitnik.

Upitnik se može primjenjivati i na osobama niže inteligencije i/ili nižeg obrazovanja.

Sastoji se od 57 čestica na koje ispitanik odgovara sa "da" ili "ne".

Postoje dvije paralelne forme inventara - A i B oblik (EPI/A i EPI/B), što omogućava ponovno testiranje ispitanika nakon određenog eksperimentalnog postupka, bez utjecaja činitelja pamćenja.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.