Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS)

George K. Bennett, Harold G. Seashore, Alexander G. Wesman

Što mjeri: verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
Trajanje: 75 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: 822 učenika završnih razreda srednjih škola
Kategorizacija:
0   A   B   C


DAT-BOS Komplet za ručno bodovanje
Naziv Cijena (kn)
DAT Test za uvježbavanje 100 kom., DAT Test 10 kom., DAT List za odgovore 100 kom., DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik 3.367,50
DAT-BOS Komplet za elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (kn)
DAT Test za uvježbavanje 100 kom., DAT Test 10 kom., DAT List za odgovore 100 kom., DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik, DAT ePONS bodovanje 100 kredita 3.992,50
DAT-BOS Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (kn)
DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik, DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita 992,50
DAT Komponente:
Šifra Naziv Cijena (kn)
026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom. 625,00
027-01 DAT Test 10 kom. 1.125,00
027-02 DAT List za odgovore 100 kom. 1.250,00
027-90 DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik 367,50
DAT Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn)
027-60 DAT ePONS bodovanje 100 kredita 625,00
027-61 DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita 625,00
027-70 DAT Internetsko testiranje 25 kredita 937,50


DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) ispituje tri različite vrste sposobnosti: verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje.
BOS baterija je namijenjena ispitivanju osoba u dobi od 16 godina nadalje.
Moguće ju je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u poslovnom i industrijskom sektoru.

BOS se sastoji od tri subtesta preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju:
 1. Test verbalnog rasuđivanja (25 min)
 2. Test numeričkog rasuđivanja (30 min)
 3. Test apstraktnog rasuđivanja (20 min)

BOS uključuje i test za uvježbavanje kao i ostale DAT baterije. Svaki od BOS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom tehničkih sposobnosti (BTS).

Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.