Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R | Naklada Slap

Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R

Paul T. Costa, Jr., Robert R. McCraeŠto mjeri: 5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija)
Dob: od 17 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
- internetsko testiranje
- moguće dobivanje interpretativnog izvješća
Trajanje: 35-45 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)
Norme: 459 učenika završnog razreda srednje škole i 315 odraslih starijih od 21 godine (oblik za samoprocjenu)
Kategorizacija:
0   A   B   C


NEO PI-R Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
Procjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, Samoprocjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila procjena M/Ž, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Odrasli, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Mladi, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi 548,11
NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€)
Samoprocjena – 10 kom. M i 10. kom Ž., 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi i elektroničko bodovanje 100 kredita 500,85
NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€)
100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik i elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 224,84
NEO PI-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
260-01 NEO PI-R Procjena – M 10 kom. 24,88
260-02 NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom. 24,88
260-03 NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom. 24,88
260-04 NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom. 24,88
260-05 NEO PI-R List za odgovore 100 kom. 132,50
260-06 NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom. 82,50
260-07 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom. 82,50
260-08 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom. 82,50
260-09 NEO Sažetak 100 kom. 33,75
260-90 NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R 34,84
NEO PI-R Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
260-60 NEO PI-R Samoprocjena elektroničko bodovanje 100 kredita 250,00
260-61 NEO PI-R Samoprocjena elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 156,25
260-62 NEO PI-R Samoprocjena elektronička interpretacija 25 kredita 312,50
260-70 NEO PI-R samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem 468,75
NEO PI-R Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€)
10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama - edukacija 193,75


*Napomena
S obzirom na to da se obrasci/listovi za odgovore tiskaju na samokopirnom NCR papiru, molimo kolege da obrate pažnju na njihovo čuvanje kako bi se izbjegao gubitak svojstava obrazaca nakon proteka određenog vremena (nakon proteka više godina od nabave obrazaca svakako provjerite imaju li obrasci i dalje svojstvo kopiranja).


Napomena: U prodaji su novi profili za NEO PI-R samoprocjena/odrasli s hrvatskim normama.Profili s originalnim normama koji su se do sada prodavali više nisu dostupni.

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. Mjeri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definiraju dimenzije.

Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora.


DOMENE I FACETE KOJE MJERI REVIDIRANI NEO INVENTAR LIČNOSTI

DOMENE
Neuroticizam (N)
Ekstraverzija (E)
Otvorenost (O)
Ugodnost (U)
Savjesnost (S)

FACETE NEUROTICIZMA
N1: anksioznost
N2: ljutita hostilnost
N3: depresivnost
N4: sputanost
N5: impulzivnost
N6: vulnerabilnost (ranjivost)  

FACETE EKSTRAVERZIJE
E1: toplina
E2: druželjubivost
E3: asertivnost
E4: aktivnost
E5: traženje uzbuđenja
E6: pozitivne emocije
FACETE OTVORENOSTI
O1: maštanje
O2: estetičnost
O3: osjećaji
O4: postupci
O5: ideje
O6: vrijednosti

FACETE UGODNOSTI
U1: povjerenje
U2: iskrenost
U3: altruizam
U4: pomirljivost
U5: skromnost
U6: blagost

FACETE SAVJESNOSTI
S1: kompetentnost
S2: organiziranost
S3: odgovornost
S4: težnja za postignućem
S5: samodisciplina
S6: promišljenost


Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocjenu i oblik P za procjene od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti, a zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. U obliku P na osobu koju procjenjuje.

Interpretacija NEO PI-R-a zahtijeva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i mjerenju i može biti različite složenosti.

Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika.

Postoji elektronička verzija inventara koja omogućuje računalno testiranje, ocjenjivanje i izradu profila te dobivanje detaljnog interpretativnog izvješća na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.