Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje (WMS-IV-HR) | Naklada Slap

Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje (WMS-IV-HR)

D. Wechsler

Ur. hrvatskog izdanja: Krunoslav Matešić, ml.


Što mjeri: različite sposobnosti pamćenja i radnog pamćenja
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: individualna
Trajanje: oko 60 minuta
Ocjenjivanje: program za ocjenjivanje ili ručno
Norme: 330 osoba u dobi od 16 do 74 godine
Kategorizacija:
0   A   B   C


WMS-IV-HR Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
522-50 WMS-IV-HR Torba s materijalima (Svezak s podražajima 1, Svezak s podražajima 2, 25 kom. Obrazaca za odgovore – Baterija za odrasle, 25 kom. Obrazaca za odgovore – Baterija za starije odrasle, 25 kom. Knjižica za odgovore, Kartice za subtestove Obrasci I i II i Prostorno zbrajanje, Mreža pamćenja, Predložak za bodovanje, 1 grafitna olovka bez gumice za brisanje, 1 grafitna olovka s gumicom za brisanje i WMS-IV-HR Priručnik za primjenu i bodovanje) 1.394,92 10.510,00
WMS-IV-HR Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
522-01 WMS-IV-HR Test 953,95 7.187,50
522-02 WMS-IV-HR Obrazac za odgovore – Baterija za odrasle 25 kom 107,84 812,50
522-03 WMS-IV-HR Obrazac za odgovore – Baterija za starije odrasle 25 kom 107,84 812,50
522-04 WMS-IV-HR Knjižica za odgovore 25 kom 58,07 437,50
522-90 WMS-IV-HR Priručnik za primjenu i bodovanje 167,23 1.260,00
WMS-IV-HR Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
522-60 WMS-IV-HR Program za ocjenjivanje 25 kredita 82,95 625,00
522-61 WMS-IV-HR Program za ocjenjivanje neograničen broj primjena 331,81 2.500,00
WMS-IV-HR Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10740 WMS-IV-HR – dvodnevna edukacija 331,81 2.500,00


Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje (WMS-IV) omogućuje procjenu različitih sposobnosti pamćenja i radnog pamćenja osoba u dobi od 16 godina nadalje. Omogućuje detaljnu procjenu klinički važnih aspekata funkcioniranja pamćenja, koji se uobičajeno prepoznaju kod osoba sa sumnjom na deficite pamćenja ili onih s dijagnozom širokog raspona neuroloških, psihijatrijskih i razvojnih poremećaja. Koristan je dio psihološke baterije za procjenu u različitim okruženjima - psihijatrijskom, zdravstvenom, obrazovnom, forenzičkom te u savjetovanju. WMS-IV daje detaljne informacije o funkcioniranju pamćenja, koje su posebno važne u kliničkoj procjeni, a primjenjuje se kod pojedinaca kod kojih postoji sumnja na deficite pamćenja ili dijagnozu iz spektra razvojnih, neuroloških ili psihijatrijskih poremećaja.

Uz procjenu funkcija pamćenja omogućuje i kratku procjenu kognitivnog statusa.

WMS-IV se primjenjuje individualno, a dostupne su dvije različite baterije testova: Baterija za odrasle osobe (za dob od 16 do 69 godina) i Baterija za starije odrasle osobe (za dob od 65 godina nadalje).

WMS-IV Baterija za odrasle osobe sastoji se od 7 subtestova, od kojih su četiri podijeljena na dva različita uvjeta primjene - neposredno i odgođeno, pri čemu je vremenski razmak između dva uvjeta primjene 20 do 30 minuta.

1. Kratko ispitivanje kognitivnog statusa (KIKS)- za dob od 16 godina nadalje
Ovim se subtestom, čija primjena nije obvezna, procjenjuje niz kognitivnih funkcija. Ispitanik rješava jednostavne zadatke iz raznih područja, uključujući orijentaciju, mentalnu kontrolu, crtanje sata, nenamjerno dosjećanje, automatiziranost i inhibiciju te govornu produkciju.

2. Logičko pamćenje (LP) - za dob od 16 godina nadalje
Ovim se subtestom procjenjuje narativno pamćenje u uvjetima slobodnog dosjećanja. Ispitaniku se usmeno prezentiraju dvije kratke priče. Starijim se ispitanicima jedna od priča prezentira dvaput. Od ispitanika se traži da po sjećanju prepriča svaku priču neposredno nakon što ju je čuo (LP I). U uvjetu s odgodom (LP II) procjenjuje se dugoročno narativno pamćenje pomoću zadataka slobodnog dosjećanja i prepoznavanja. Od ispitanika se traži da prepriča obje priče iz neposrednog uvjeta, a nakon toga mu se postavljaju da/ne pitanja o obje priče.

3. Parovi verbalnih asocijacija (PVA) - za dob od 16 godina nadalje
Ovim se subtestom procjenjuje verbalno pamćenje za parove riječi. Nakon što se ispitaniku pročita 10 ili 14 parova riječi, kaže mu se prva riječ u paru, a od njega se traži da navede drugu riječ iz tog para (PVA I). Ista lista parova riječi ponavlja se četiri puta, ali drugačijim redoslijedom. U uvjetu s odgodom (OVA II) procjenjuje se dugoročno pamćenje za parove riječi, zadacima dosjećanja uz znak i prepoznavanja te zadatkom slobodnog dosjećanja.

4. Obrasci (OB) - za dob od 16 do 69 godina
Ovim se subtestom procjenjuje prostorno pamćenje nepoznatog vidnog materijala. Ispitaniku se na 10 sekundi pokaže stranica na kojoj je nacrtana mreža s 4-8 obrazaca, koja se potom ukloni. Ispitanikov je zadatak da iz kupa kartica izabere obrasce koje je vidio i stavi ih na ista mjesta u mreži na kojima su se obrasci nalazili na slici (OB I).
U uvjetu s odgodom (OB II) procjenjuje se dugoročno prostorno i vidno pamćenje zadacima slobodnog dosjećanja i prepoznavanja. Od ispitanika se prvo traži da pomoću mreže i kartica ponovno složi stranice koje su mu pokazane u neposrednom uvjetu primjene. Zatim mu se pokazuje niz mreža i traži od njega da u svakoj od tih mreža odabere dva obrasca koji su isti i na istom mjestu kao u neposrednom uvjetu.

5. Vidna reprodukcija(VR) - za dob od 16 godina nadalje
Ovim se subtestom procjenjuje pamćenje za neverbalne vidne podražaje. Ispitaniku se pokazuje pet slika, jedna po jedna, svaka u trajanju od 10 sekundi. Nakon prikazivanja pojedine slike, od ispitanika se traži da je nacrta po sjećanju.
U uvjetu s odgodom (VR II) procjenjuje se dugoročno vidno-prostorno pamćenje zadacima slobodnog dosjećanja i prepoznavanja, a uključen je i zadatak precrtavanja. Prvo se od ispitanika traži da po sjećanju nacrta slike koje je gledao u neposrednom uvjetu, bilo kojim redom. Zatim se od ispitanika traži da od šest slika na stranici izabere onu koja odgovara slici koju je vidio u neposrednom uvjetu. Naposljetku se u neobveznom zadatku precrtavanja od ispitanika traži da nacrta slike gledajući u njih.

6. Prostorno zbrajanje (PZ) - za dob od 16 do 69 godina
Ovim se subtestom procjenjuje vidno-prostorno radno pamćenje korištenjem zadatka vidnog zbrajanja. Ispitaniku se, jedna za drugom, pokazuju dvije mreže s plavim i crvenim krugovima. Od njega se traži da zbraja ili oduzima položaj tih krugova na osnovi postavljenih pravila.

7. Raspon pamćenja simbola (RPS) - za dob od 16 godina nadalje
Ovim se subtestom procjenjuje vidno radno pamćenje korištenjem novih vidnih podražaja. Ispitaniku se nakratko pokazuje niz apstraktnih simbola nacrtanih na jednoj stranici, a zatim se od njega traži da među simbolima na drugoj stranici odabere one s prethodne stranice, istim redoslijedom kojim su bili prikazani.
Od opisanih sedam subtestova, šest ih se smatra primarnima i oni se koriste za dobivanje rezultata na WMS-IV indeksima: Indeks slušnog pamćenja (ISP), Indeks vidnog pamćenja (IVP), Indeks vidnog radnog pamćenja (IVRP), Indeks neposrednog pamćenja (INP) i Indeks odgođenog pamćenja (IOP). Subtest Kratko ispitivanje kognitivnog statusa pruža opću sliku o kognitivnom funkcioniranju osobe, ali nije obavezan za primjenu niti je uključen u ijedan od indeksa. Struktura Baterije za odrasle osobe WMS-a-IV, uključujući subtestove koji čine svaki od pet indeksa, prikazana je na slici.


Baterija za starije odrasle osobe ne sadrži subtestove Obrasci I i II [OB I i II] niti Prostorno zbrajanje [PZ], pa u njoj nije moguće izračunati Indeks vidnog radnog pamćenja, a vrijednosti triju indeksa, u koje su u Bateriji za odrasle osobe ti subtestovi uključeni, računaju se bez njih. Struktura Baterije za starije odrasle osobe WMS-a-IV, uključujući subtestove koji čine pojedini indeks, prikazana je na slici.


Jedna od temeljnih prednosti Baterije za starije odrasle osobe je ta što je vremenski prilagođena za starije odrasle osobe, odnosno ima skraćeno vrijeme testiranja, čime se smanjuje vjerojatnost umora ispitanika. Još jedna prednost je što za primjenu Baterije za starije odrasle osobe nije potreban dodatni pribor, što bateriju čini lako prenosivom.

WMS-IV daje uvid u ispitanikove specifične sposobnosti i vještine i kroz procesne rezultate, te određivanje skaliranih rezultata usporedbi, posebno kod subtestova s neposrednim i odgođenim uvjetima primjene te kod onih koji sadrže zadatke dosjećanja i prepoznavanja. Skalirani rezultati usporedbi osmišljeni su kako bi ispitivaču omogućili usporedbu kognitivnih funkcija više i niže razine (npr. dosjećanja nasuprot prepoznavanju) ili određivanje statističke razlike između modaliteta prezentacije zadataka (npr. usmenog nasuprot vidnom).
Dodatna vrijednost WMS-a-IV-HR je omogućena usporedba rezultata s rezultatima na WAIS-u-IV-HR za osobe koje rješavaju oba testa. Ta usporedba omogućuje procjenu usklađenosti pamćenja pojedinca s njegovim općim kognitivnim funkcioniranjem, te interpretaciju rezultata pamćenja u kontekstu cjelokupnog postignuća.

Planirana je objava Programa za ocjenjivanje WMS-a-IV, koji će olakšati bodovanje i obradu rezultata, na proljeće 2021. godine. Program će biti dostupan u dvije forme:

a) u paketu s 25 kredita
Krediti se nadoplaćuju u paketima po 25 komada, što je sukladno broju Obrazaca za odgovore u jednom pakiranju. Kupnja i aktivacija kredita za ocjenjivanje WMS-a-IV izravno je vezana uz kupnju Obrazaca za odgovore, te se može aktivirati količina kredita sukladna broju kupljenih Obrazaca za odgovore.

b) jednokratnom uplatom za neograničeni broj kredita
Kada se nabavlja Program s neograničenim brojem kredita, omogućuje se jednokratna uplata za program koja omogućuje neograničen broj ocjenjivanja WMS-a-IV. I u ovom obliku programa krediti se također aktiviraju s obzirom na kupljeni broj Obrazaca za odgovore, tj. korisnik nakon svake kupnje Obrazaca za odgovore može aktivirati količinu kredita sukladnu tom broju, bez dodatne nadoplate i u neograničenom vremenu, odnosno do objavljivanja novog izdanja testa.

Hrvatska standardizacija WMS-a-IV provedena je na stratificiranom uzorku od 330 osoba u dobi od 16 do 74 godine iz različitih dijelova Hrvatske.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.