Test D-70

F. Kourovsky, P. Rennes

Što mjeri: inteligenciju
Dob: od 13 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 25 minuta
Ocjenjivanje: ručno (šablone)
Norme: 259 učenika gimnazije i 704 osobe u situaciji selekcije
Kategorizacija:
0   A   B   C


Šifra Naziv Kom. Cijena (kn)
023-50 D-70 Komplet (10 kom. D-70 Testa, 100 kom. D-70 Listova za odgovaranje, D-70 Šablona, Priručnik za primjenu Testa D-70 i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70) 1 1.575,00
023-01 D-70 Test 10 625,00
023-02 D-70 Listovi za odgovaranje 100 500,00
023-20 D-70 Šablona 1 150,00
023-90 Priručnik za primjenu Testa D-70; priredio: Centar za primijenjenu psihologiju, Pariz; Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997., 20 str. 1 175,00
022-92 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 50 str. 1 125,00


Test D-70 je nastao na temelju Testa D-48 s ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 primjereniji je obrazovanijim skupinama u usporedbi s Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom.
Sastoji se od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu.
Hrvatske norme za Test D-70 dobivene su na uzorku učenika gimnazija iz različitih dijelova zemlje, te na odraslim ispitanicima sa srednjom stručnom spremom u dobi od 18 do 50 godina u situaciji selekcije.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.