Test d2 – Test opterećenja pažnje | Naklada Slap

Test d2 – Test opterećenja pažnje

Rolf BrickenkampŠto mjeri: pažnju i sposobnost koncentracije
Dob: 9-60 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 sekundi za svaki redak, ukupno oko 8 minuta
Ocjenjivanje: ručno (šablone)
Norme: prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


Šifra Naziv Kom. Cijena (kn) Cijena (€)
523-50 Test d2 Komplet (100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Listova za ocjenjivanje, Šablona i Brickenkamp: Priručnik) 1 875,04 116,14
523-01 Test d2 - List za odgovore 100 249,96 33,18
523-02 Test d2 - List za ocjenjivanje 100 249,96 33,18
523-20 Test d2 – Šablona 1 112,55 14,94
523-90 R. Brickenkamp: Priručnik za Test d2, Test opterećenja pažnje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 108 str. 1 262,49 34,84


Napomena!
Objavili smo revidirano izdanje Testa pažnje d2-R, u papir-olovka i elektroničkom obliku. Stari oblik Testa d2 bit će dostupan za narudžbu do rujna 2023.


Test d2 se sastoji od 14 redova zadataka, sa po 47 znakova. Ukupno postoji 16 različitih znakova nastalih kombinacijom slova "d" i "p" s jednom do četiri okomite crtice položene iznad i/ili ispod slova. Zadatak ispitanika je precrtati svako "d" koje ima dvije crtice. Vrijeme rada ograničeno je na 20 sekundi za svaki redak testa.
Najvažnije mjere koje se dobivaju primjenom Testa d2 su sljedeće:
UB - kriterij brzine rada. To je ukupan broj svih precrtanih znakova, relevantnih i irelevantnih.
P - pokazatelj kvalitete, brižljivosti i točnosti obrade. Dobiva se zbrajanjem svih učinjenih pogrešaka.
MK - mjera koncentracije. Mjera koncentracije određuje se tako da se od broja ispravno precrtanih znakova oduzme broj pogrešaka zamjenjivanja (precrtanih irelevantnih znakova).


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.