Trijažni instrument za procjenu ličnosti – PAS | Naklada Slap

Trijažni instrument za procjenu ličnosti – PAS

Leslie C. Morey

Ur. hrvatskog izdanja: Dalibor Karlović


Što mjeri: trijaža psihopatologije
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna; papir-olovka
Trajanje: oko 10 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 876 sudionika u dobi od 18 do 89 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


PAS Komplet
Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
50 kom. Obrazaca za odgovore M, 50 kom. Obrazaca za odgovore Ž i Priručnik 1.793,96 238,10
PAS Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
236-01 PAS Obrazac za odgovore - M 50 kom. 749,97 99,54
236-02 PAS Obrazac za odgovore - Ž 50 kom. 749,97 99,54
236-90 PAS Priručnik 293,98 39,02


Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) je objektivna mjera samoopisa, namijenjena za brzu trijažu širokog raspona različitih kliničkih problema. Razvijen je u okviru matičnog instrumenta – Inventara za procjenu ličnosti – PAI, a sastoji se od 22 čestice koje upućuju na potrebu za punom evaluacijom psihopatologije, usmjeravaju prve razgovore na određene probleme te izdvajaju klinička područja za dodatna testiranja.

 • Sadrži 22 čestice organizirane u 10 različitih „elemenata“ koji predstavljaju različita područja kliničkih problema. Korištenje tih rezultata pomaže u usmjeravanju na specifična područja problema koja je potrebno detaljnije evaluirati. Svaki od njih ima jasnu povezanost s konstruktima važnim u području psihopatologije i veliku važnost u suvremenoj kliničkoj praksi.
 • Čestice su također hijerarhijski organizirane u ukupan rezultat kojim se procjenjuje potencijal za klinički značajne emocionalne probleme i probleme s ponašanjem te potrebu za nastavkom procjene.
 • PAS ukupan rezultat i rezultati elemenata prikazuju se P-vrijednostima koje predstavljaju procjenu vjerojatnosti da bi određena osoba koja ispunjava PAS imala problematičan protokol ako bi ispunjavala matični inventar - PAI.

PAS je namijenjen za korištenje psiholozima, psihijatrima, neurolozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima i socijalnim pedagozima, za primjenu u kliničkom i zdravstvenom okruženju. Konstruiran je tako da može poslužiti kao samostalan instrument za prepoznavanje onih osoba kojima je potrebna daljnja detaljna procjena odnosno primjena standardnih kliničkih metoda.

PAS elementi:
Negativan afekt (NA)
Ispadi u ponašanju (IP)
Zdravstveni problemi (ZP)
Psihotična obilježja (PO)
Socijalno povlačenje (SP)
Hostilna kontrola (HK)
Sucidalne misli (SM)
Otuđenje (OT)
Problemi s alkoholom (AP)
Kontrola ljutnje (KLJ)

Hrvatska standardizacija provedena je na 876 sudionika u dobi od 18 do 89 godina, pri čemu je otprilike polovina uzorka ispitana u kliničkom okruženju, a polovina je bila iz zajednice (ispitana u okviru standardizacije za PAI inventar).


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.