Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje - WAIS-IV-HR | Naklada Slap

Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje - WAIS-IV-HR

D. Wechsler

Urednik hrvatskog izdanja: Krunoslav Matešić, ml.


Što mjeri: opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: individualna
Trajanje: 60 - 90 minuta za 10 temeljnih subtestova
do 2 sata za svih 15 subtestova
Ocjenjivanje: program za ocjenjivanje ili ručno
Norme: 700 osoba u dobi od 16 do 74 godine
Kategorizacija:
0   A   B   C


WAIS-IV-HR Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
520-50 Torba s materijalima (Svezak s podražajima 1, Svezak s podražajima 2, 25 kom. Obrazaca za odgovore, 25 kom. Knjižica za odgovore 1, 25 kom. Knjižica za odgovore 2, Ključ za bodovanje Šifriranja, Ključ za bodovanje Prepoznavanja simbola, Ključ za bodovanje Križanja, 2 grafitne olovke bez gumice za brisanje, kocke za slaganje - 9 crveno-bijelih kocaka, WAIS-IV-HR Priručnik za primjenu i bodovanje i 5 kredita za bodovanje u ePONS programu) 1.345,15 10.135,00
WAIS-IV-HR Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
520-01 WAIS-IV-HR Test 978,83 7.375,00
520-02 WAIS-IV-HR Obrazac za odgovore 25 kom 99,54 750,00
520-03 WAIS-IV-HR Knjižica za odgovore 1 - 25 kom 49,77 375,00
520-04 WAIS-IV-HR Knjižica za odgovore 2 - 25 kom 49,77 375,00
520-90 WAIS-IV-HR Priručnik za primjenu i bodovanje 167,23 1.260,00
WAIS-IV-HR Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
520-60 WAIS-IV-HR Program za ocjenjivanje 25 kredita 82,95 625,00
520-61 WAIS-IV-HR Program za ocjenjivanje neograničen broj primjena 331,81 2.500,00
WAIS-IV-HR Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10730 WAIS-IV-HR Dvodnevna edukacija
*U cijenu je uključena knjiga E. O. Lichtenberger i A. S. Kaufman Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV
373,61 2.815,00


Wechslerov test inteligencije za odrasle (WAIS-IV) jedan je od najpoznatijih i najčešće korištenih testova inteligencije u svijetu koji daje informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti adolescenata i odraslih, te o njihovim specifičnim kognitivnim sposobnostima. Nezamjenjivo je sredstvo u dijagnostici, te u identifikaciji pojedinaca s umjerenim i težim kognitivnim teškoćama.

Sastoji se od 15 subtestova, od kojih je iz prethodnog izdanja zadržano dvanaest, a dodana su tri nova – Sastavljanje likova, Težina likova i Križanje.

Subtestovi su:

1. Slaganje kocaka (SK)
Promatrajući već složen model i crtež nacrta ili samo crtež, ispitanik pomoću crveno-bijelih kocaka, unutar ograničenog vremena, slaže traženi nacrt.

2. Sličnosti (SL)
Ispitaniku se kažu dvije riječi koje se odnose na uobičajene stvari ili pojmove, a on treba objasniti po čemu su one slične.

3. Raspon pamćenja brojeva (RPB)
Kod pamćenja brojeva istim redoslijedom ispitanik ponavlja niz brojeva redoslijedom kojim ih je ispitivač pročitao. Kod pamćenja brojeva obrnutim redoslijedom ispitanik ponavlja niz brojeva obrnutim redoslijedom od onoga kojim ih je ispitivač pročitao. Kod pamćenja brojeva poredanih po veličini ispitaniku se čita niz brojeva, a on ih mora ponoviti poredane po veličini.

4. Neverbalno rasuđivanje (NR)
Ispitanik gleda nepotpunu matricu ili niz i odabire odgovor koji upotpunjuje matricu ili niz.

5. Rječnik (RJ)
U slikovnim zadacima ispitanik imenuje predmet koji mu se pokazuje. U verbalnim zadacima ispitanik definira riječi koje mu ispitivač čita i pokazuje.

6. Računanje (RA)
Ispitanik unutar određenog vremena napamet rješava niz aritmetičkih problema.

7. Prepoznavanje simbola (PS)
Ispitanik u ograničenom vremenu pretražuje skupinu simbola i označava odgovara li jedan od simbola bilo kojem simbolu u skupini koju je pretraživao.

8. Sastavljanje likova (SAL)
Ispitanik u ograničenom vremenu gleda dovršenu slagalicu i odabire tri odgovora koji, kad se spoje, prikazuju istu slagalicu.

9. Obaviještenost (OB)
Ispitanik odgovara na pitanja koja se odnose na širok raspon općeg znanja.

10. Šifriranje (ŠIF)
Upotrebljavajući ključ, ispitanik unutar zadanog vremena precrtava simbole koji su upareni s brojevima.

11. Pamćenje nizova slova i brojeva (PNSB)
Ispitaniku se čita niz brojeva i slova, a on treba po sjećanju reći brojeve u rastućem nizu, a slova po abecedi.

12. Težina likova
Ispitanik unutar ograničenog vremena promatra vagu na kojoj nedostaje uteg (utezi) i odabire odgovor koji će dovesti do ravnoteže na vagi.

13. Shvaćanje (SH)
Ispitanik odgovara na pitanja na temelju svog razumijevanja općih pravila i socijalnih situacija.

14. Križanje (KR)
Ispitanik gleda strukturirano složene oblike i unutar određenog vremena označava ciljne oblike.

15. Dopunjavanje slika (DS)
Ispitanik gleda sliku kojoj nedostaje važan dio i potom, unutar određenog vremena, pokazuje ili imenuje dio koji nedostaje.

Prvih 10 navedenih subtestova su temeljni, i dovoljni su za određivanje svih kompozitnih rezultata i ukupnog IQ-a ispitanika. Preostalih 5 subtestova su dopunski i koriste se kad je rezultat u temeljnom subtestu nevaljan/neupotrebljiv ili kad želimo dobiti širu procjenu intelektualnog funkcioniranja i dodatne podatke za tumačenje rezultata i za donošenje kliničkih odluka.

Treba imati na umu da su Pamćenje nizova slova i brojeva, Težina likova i Križanje dopunski subtestovi samo za ispitanike od 16 godina i 0 mjeseci do 69 godina i 11 mjeseci, pa rezultati za te dopunske subtestove nisu dostupni za osobe starije od 69 godina i 11 mjeseci.

WAIS-IV sadrži četiri indeksa kognitivnih sposobnosti: Indeks verbalnog shvaćanja (IVS), Indeks perceptivnog rasuđivanja (IPR), Indeks radnog pamćenja (IRP) i Indeks brzine obrade informacija (IBOI). Struktura WAIS-a-IV, uključujući subtestove koji čine svaki od četiri indeksa, prikazana je na slici.U odnosu na prethodno izdanje (WAIS-III) promijenjeni su nazivi kompozitnih rezultata kako bi oni točnije odražavali konfiguraciju u njih uključenih subtestova i kognitivnih sposobnosti koje se njima procjenjuju. Nazivi verbalni IQ (VIQ) i neverbalni IQ (NVIQ) zamijenjeni su nazivima Indeks verbalnog shvaćanja (IVS) i Indeks perceptivnog rasuđivanja (IPR).

WAIS-IV omogućuje izračunavanje jednog procesnog rezultata za Slaganje kocaka, šest procesnih rezultata za Raspon pamćenja brojeva i jednog procesnog rezultata za Pamćenje nizova slova i brojeva. Ti su rezultati namijenjeni za dobivanje dodatnih podataka o kognitivnim sposobnostima koje pridonose ispitanikovu učinku u subtestovima, a njihovo određivanje ne zahtijeva nikakve dodatne postupke pri primjeni.
Kako bi se skratilo vrijeme testiranja i izbjegao ispitanikov nepotreban umor ili dosada, u subtestove su ugrađena polazišta, pravila za primjenu unatrag i pravila za prekid testiranja.

Ocjenjivanje rezultata moguće je ubrzati korištenjem programa za ocjenjivanje WAIS-a-IV u sklopu ePONS programa. Bruto rezultati subtestova unose se u program koji generira izvještaj s rezultatima, profilima i svim dodatnim informacijama, što osigurava uštedu vremena i točnost izračuna. Program je jednostavan za upotrebu i radi na sustavu kredita (jedan kredit dovoljan je za ocjenjivanje rezultata jednog ispitanika).

Program za ocjenjivanje WAIS-a-IV dostupan je u dvije forme:

a) u paketu sa 25 kredita
Krediti se nadoplaćuju u paketima po 25 komada, što je sukladno broju Obrazaca za odgovore u jednom pakiranju. Kupnja i aktivacija kredita za ocjenjivanje WAIS-a-IV izravno je vezana uz kupnju Obrazaca za odgovore, te se može aktivirati količina kredita sukladna broju kupljenih Obrazaca za odgovore.

b) jednokratnom uplatom za neograničeni broj kredita
Kada se nabavlja Program s neograničenim brojem kredita, omogućuje se jednokratna uplata za program koja omogućuje neograničen broj ocjenjivanja WAIS-a-IV. I u ovom obliku programa krediti se aktiviraju s obzirom na kupljeni broj Obrazaca za odgovore, tj. korisnik nakon svake kupnje Obrazaca za odgovore može aktivirati količinu kredita sukladnu tom broju, bez dodatne nadoplate i u neograničenom vremenu, odnosno do objavljivanja novog izdanja testa.

Hrvatska standardizacija WAIS-a-IV provedena je na stratificiranom uzorku od 700 osoba u dobi od 16 do 74 godine iz različitih dijelova Hrvatske.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.