Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI | Naklada Slap

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI

Charles D. SpielbergerŠto mjeri: anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti
Dob: od 1. razreda srednje škole nadalje
Primjena: individualna ili grupna
internetsko testiranje
Trajanje: oko 20 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni upitnik)
Norme: 588 učenika srednje škole u dobi od 16 do 18 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


STAI Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
224-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2 295,21
STAI Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
224-01 STAI Upitnik - M 100 kom. 116,25
224-02 STAI Upitnik - Ž 100 kom. 116,25
224-90 STAI Priručnik 34,84
224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2 27,87
STAI Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
224-70 STAI Internetsko testiranje 25 kredita 62,50


*Napomena
S obzirom na to da se obrasci/listovi za odgovore tiskaju na samokopirnom NCR papiru, molimo kolege da obrate pažnju na njihovo čuvanje kako bi se izbjegao gubitak svojstava obrazaca nakon proteka određenog vremena (nakon proteka više godina od nabave obrazaca svakako provjerite imaju li obrasci i dalje svojstvo kopiranja).


STAI se sastoji od dvije ljestvice za samoprocjenu:
1. S-ljestvica je mjera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obilježena subjektivnim doživljajem napetosti, nervoze, zabrinutosti, strepnje i aktivacijom autonomnog živčanog sustava.
2. O-ljestvica mjeri anksioznost kao osobinu ličnosti, tj. relativno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.

Obje ljestvice sastoje se od po 20 čestica, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 4 stupnja kojima se opisuje intenzitet osjećaja kod S-ljestvice odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-ljestvice.

Hrvatska standardizacija provedena je na 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 16 do 18 godina.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.