Test d2-R - Test pažnje, revidirani oblik - Elektronički oblik | Naklada Slap

Test d2-R - Test pažnje, revidirani oblik - Elektronički oblik

Rolf Brickenkamp, L. Schmidt-AtzertŠto mjeri: usmjerenu (koncentriranu) pažnju
Dob: 9 do 60 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 sekundi po zadatku, ukupno 4 minute i 40 sekundi, oko 10 minuta s uputom i vježbom
Ocjenjivanje: ručno ili program za primjenu i ocjenjivanje
Norme: više od 1400 ispitanika u dobi od 9 do 60 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


d2-R Komplet za papir-olovka primjenu
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-50 25 kom. d2-R testa, 25 kom. Listova za ocjenjivanje, 25 kom. obrazaca Kratka uputa, Priručnik i Priručnik za elektronički oblik 1.245,74 165,34
d2-R Komplet za elektroničku primjenu
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-51 25 kom. d2-R Elektronička primjena i bodovanje, Priručnik i Priručnik za elektronički oblik 2.183,22 289,76
d2-R Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-01 d2-R (test + list za ocjenjivanje + uputa) 25 kom 468,74 62,21
524-90 d2-R Priručnik 388,52 51,57
524-91 d2-R Priručnik za elektronički oblik 388,52 51,57
d2-R Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
524-61 d2-R Elektronička primjena i bodovanje 25 kom 1.406,22 186,64


Napomena!
Objavili smo revidirano izdanje Testa pažnje d2-R, u papir-olovka i elektroničkom obliku. Stari oblik Testa d2 bit će dostupan za narudžbu do rujna 2023.


Test d2-R Elektronički oblik namijenjen je, kao i papir-olovka oblik, ispitivanju sposobnosti usmjerene, odnosno koncentrirane pažnje. Elektronički oblik d2-R testa razvijen je na način da se u što većoj mjeri oslanja na papir-olovka oblik kako bi ta dva oblika primjene imala što veću ekvivalentnost.

Osnovne upute iste su kao i kod papir-olovka oblika, a jednaki su i oblici ciljnih podražaja i distraktora (13 različitih znakova nastalih kombinacijom slova d s ukupno jednom do četiri crtice iznad i/ili ispod slova i slova p s jednom ili dvije crtice iznad i/ili ispod slova). Vrijeme rada i zadatak ispitanika (označiti što veći broj ciljnih objekata, tj. slova d s dvije crtice) te parametri samog testa (OCO, P% i MK) također su jednaki kao u papir-olovka obliku.

Razlike u primjeni elektroničkog i papir-olovka oblika d2-R testa:

način na koji su čestice i uputa prezentirani (u dijelovima koji se jedan za drugim prikazuju na zaslonu računala)

raspored zadataka (14 različitih zadataka umjesto tri različita retka koja se ponavljaju)

broj čestica unutar pojedinog zadatka (povećan s 57 na 60 znakova)

razmak između čestica unutar zadatka (čestice su u elektroničkom obliku vizualno više odvojene jedna od druge pa time i čitljivije)

način odgovaranja (klikom miša ili dodirivanjem prstima umjesto precrtavanja olovkom).

Pojedini zadatak se u cijelosti prikazuje na zaslonu ekrana, u trajanju od 20 sekundi, a zasloni se automatski izmjenjuju. Vrijeme rješavanja mjeri računalo, čime je sama primjena testa točnija i objektivnija.

Kao i u papir-olovka obliku, dobiveni rezultati iskazuju se na tri glavne mjere:

OCO kao mjera brzine (broj obrađenih ciljnih objekata, uključujući i one „propuštene“)

P% kao mjera točnosti (broj pogrešaka u odnosu na broj obrađenih ciljnih objekata)

MK kao mjera koncentracije (broj označenih ciljnih objekata umanjen za broj pogrešaka zamjenjivanja).

Uz rezultat na broju označenih ciljnih objekata i rezultate na dvije vrste pogrešaka (pogreške izostavljanja – PI i pogreške zamjenjivanja – PZ), izražava se i rezultat na pogrešci slova (PS), tj. broj označenih slova p koji se može koristiti kao pokazatelj potencijalnog rješavanja neusklađenog s uputom.

Elektronički oblik d2-R testa razvijan je tako da bude uporediv s papir-olovka oblikom. Međutim, bruto rezultati na ova dva oblika primjene dobivaju se kombiniranjem različitih podataka - u elektroničkom obliku i posljednji redak se ocjenjuje jer nije moguće nastaviti raditi nakon isteka vremena određenog za rješavanje, pa usporedbu treba raditi na standardiziranim rezultatima izraženima u normativnim vrijednostima (NV).

Elektroničkom primjenom dobiva se detaljan izvještaj na 14 stranica koji uključuje rezultate ispitanika, njihov opis i objašnjenje te grafičke prikaze rezultata i načina rada ispitanika.

Hrvatska standardizacija d2-R testa provedena je na učenicima osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske te odraslim ispitanicima. Ukupno su sudjelovala 1443 ispitanika u dobi od 9 do 60 godina. Također, provedeno je i istraživanje provjere ekvivalentnosti dvaju oblika d2-R testa čiji rezultati govore u prilog valjanosti usporedbe normativnih vrijednosti ovih dvaju oblika testa.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.