e-POTJEH | Naklada Slap

e-POTJEH

Jelena Kuvač Kraljević

U suradnji s: Gordana Hržica, Nevena Padovan, Lana Kologranić Belić, Marina Olujić, Ana Matić, Ivana Srebačić, Maja Peretić


Što mjeri: odstupanja u jezičnom razvoju u svrhu probira
Dob: 3:0 do 6:6
Primjena: individualna, uz pomoć elektroničke aplikacije
Trajanje: 10-12 min
Ocjenjivanje: elektroničko
Norme: 822 jednojezične djece
Kategorizacija: samo za logopede


e-POTJEH Komplet
Šifra Naziv Cijena (€)
108-50 25 kom. Obrazaca za odgovore 3:0-3:11, 25 kom. Obrazaca za odgovore 4:0-4:11, 25 kom. Obrazaca za odgovore 5:0-5:11, 25 kom. Obrazaca za odgovore 6:0-6:6, Priručnik i elektronička primjena 4x25 kredita 471,91
e-POTJEH Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
108-01 e-POTJEH Listovi za odgovore 3:0-3:11 25 kom. 16,56
108-02 e-POTJEH Listovi za odgovore 4:0-4:11 25 kom. 16,56
108-03 e-POTJEH Listovi za odgovore 5:0-5:11 25 kom. 16,56
108-04 e-POTJEH Listovi za odgovore 6:0-6:6 25 kom. 16,56
108-60 e-POTJEH elektronička primjena 25 kredita 93,75
108-90 e-POTJEH Priručnik 30,66


Test je namijenjen samo logopedima.

e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju.

Test se sastoji od aplikacije za provedbu i administraciju, s uključenim slikovnim predlošcima za sve četiri dobne skupine, te papir-olovka obrazaca za odgovore za sve četiri dobne skupine.

Test se sastoji od četiri podtesta od kojih svaki obuhvaća jednu kronološku dob:
 1. dob 3:0-3:11 - sadrži 7 zadataka i ukupno 43 ispitne čestice
 2. dob 4:0-4:11 - sadrži 9 zadataka i ukupno 49 ispitnih čestica
 3. dob 5:0-5:11 - sadrži 10 zadataka i 51 ispitnu česticu
 4. dob 6:0-6:6 - sadrži 10 zadataka i 48 ispitnih čestica.

Sva četiri podtesta sastoje se od zadataka kojima se ispituju četiri jezične sastavnice: fonologija, leksikon/semantika, morfologija i sintaksa.

Uz ispitivanje jezičnih sposobnosti, test omogućuje istovremeno bilježenje podataka o govornim i komunikacijskim obilježjima.

e-POTJEH aplikacija omogućava provedbu testa, unos rezultata, pregled i praćenje postignuća, izradu baze postignuća djece ispitane testom, pristup toj bazi, te individualni i grupni prikaz podataka.

Test se može primjenjivati samo kod djece koja su izvorni govornici hrvatskog jezika.

Djeca koja su testiranjem prepoznata kao rizična mogu se ponovo procjenjivati sljedeće godine. Djecu koja su procijenjena kao uredna nije potrebno ponovo testirati.

Ovim testom nije moguće donositi odluke o prisutnosti jezičnih teškoća odnosno postavljati dijagnoze, već samo izdvojiti pojedince koje je potrebno uputiti u daljnje dijagnostičke postupke.

Standardiziran je na stratificiranom uzorku od 822 jednojezične djece urednog jezičnog razvoja iz svih dijelova Republike Hrvatske.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.