Eysenckov upitnik ličnosti - EPQ | Naklada Slap

Eysenckov upitnik ličnosti - EPQ

Hans Jürgen Eysenck, Sybil B. G. EysenckŠto mjeri: 3 osnovne dimenzije ličnosti, skalu laži i skalu kriminaliteta
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 10-15 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)
Norme: 5700 polaznika završnog razreda srednje škole
Kategorizacija:
0   A   B   C


EPQ Komplet za papir-olovka primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€)
205-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Norme 119,11
EPQ Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (€)
205-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Norme i elektroničko bodovanje 100 kredita 222,21
EPQ Komponente
Šifra Naziv Cijena (€)
205-01 EPQ Upitnik 100 kom. 66,36
205-20 EPQ Šablone 21,90
205-90 EPQ Priručnik 19,91
205-91 Norme za Eysenckov upitnik ličnosti 10,95
EPQ Dodatno
Šifra Naziv Cijena (€)
205-60 EPQ elektroničko bodovanje 100 kredita 125,00


Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ) namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti:
 1. Introverzija-ekstraverzija (E) (21 čestica)
 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) (23 čestice)
 3. Psihoticizam (P) (25 čestica)
 4. Skala laži (L) (21 čestica)
 5. Kriminalitet (C) (34 izabrane čestice iz dimenzija L, P i N)


EPQ ukupno sadrži 90 pitanja, a zadatak ispitanika je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora "da" ili "ne".

Hrvatska standardizacija EPQ upitnika provedena je na 5700 ispitanika, polaznika završnog razreda srednje škole.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.