Naglierijev test neverbalne sposobnosti - NNAT | Naklada Slap

Naglierijev test neverbalne sposobnosti - NNAT

Jack A. Naglieri

Urednik hrvatskog izdanja: Krunoslav Matešić, ml.


Što mjeri: opću sposobnost
Dob: od 5 do 17 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 30 minuta
Ocjenjivanje: ručno (ključ za bodovanje ili šablona)
Norme: 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu
Kategorizacija:
0   A   B   C


NNAT Komplet
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Ključ stranica do stranice C, NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom., NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom., NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom., NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom., NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom., NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom., NNAT List za odgovore 25 kom., NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom., NNAT Ključ stranica do stranice B, NNAT Ključ stranica do stranice D, NNAT Šablona D, NNAT Šablona E, NNAT Šablona F, NNAT Šablona G, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik, NNAT Ključ stranica do stranice A, NNAT Komplet (25 kom. Knjižica-A, 25 kom. Knjižica-B, 25 kom. Knjižica-C, 25 kom. Knjižica-D, 25 kom. Knjižica-E, 25 kom. Knjižica-F, 25 kom. Knjižica- G, 25 kom. NNAT Listova za odgovore, Ključ stranica do stranice A, Ključ stranica do stranice B, Ključ stranica do stranice C, Ključ stranica do stranice D, Šablona D, Šablona E, Šablona F, Šablona G, Uputa za primjenu i Naglieri: Naglierijev test neverbalne sposobnosti. Priručnik za višestruke razine testa s hrvatskim normama) 1.925,48 14.507,50
NNAT Komplet A
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom., NNAT Ključ stranica do stranice A, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 187,14 1.410,00
NNAT Komplet B
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom., NNAT Ključ stranica do stranice B, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 187,14 1.410,00
NNAT Komplet C
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom., NNAT Ključ stranica do stranice C, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 187,14 1.410,00
NNAT Komplet D *(ispunjavanje u knjižice)
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-D* sa zadacima 25 kom., NNAT Ključ stranica do stranice D, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 207,88 1.566,25
NNAT Komplet D
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom., NNAT List za odgovore 25 kom., NNAT Šablona D, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 228,62 1.722,50
NNAT Komplet E
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom., NNAT List za odgovore 25 kom., NNAT Šablona E, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 228,62 1.722,50
NNAT Komplet F
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom., NNAT List za odgovore 25 kom., NNAT Šablona F, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 228,62 1.722,50
NNAT Komplet G
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom., NNAT List za odgovore 25 kom., NNAT Šablona G, NNAT Uputa za primjenu, NNAT Priručnik 228,62 1.722,50
NNAT Komponente:
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
032-01 NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom. 82,95 625,00
032-02 NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom. 82,95 625,00
032-03 NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom. 82,95 625,00
032-04 NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom. 103,69 781,25
032-05 NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom. 103,69 781,25
032-06 NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom. 103,69 781,25
032-07 NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom. 103,69 781,25
032-08 NNAT List za odgovore 25 kom. 20,74 156,25
032-20 NNAT Ključ stranica do stranice A 24,89 187,50
032-21 NNAT Ključ stranica do stranice B 24,89 187,50
032-22 NNAT Ključ stranica do stranice C 24,89 187,50
032-23 NNAT Ključ stranica do stranice D 24,89 187,50
032-24 NNAT Šablona D 24,89 187,50
032-25 NNAT Šablona E 24,89 187,50
032-26 NNAT Šablona F 24,89 187,50
032-27 NNAT Šablona G 24,89 187,50
032-30 NNAT Uputa za primjenu 16,59 125,00
032-90 NNAT Priručnik 62,71 472,50


Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, te za otkrivanje nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema. NNAT je prigodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu, uključujući učenike koji imaju smanjen uspjeh u školi zbog ograničenog znanja hrvatskog jezika. Može se koristiti i kao pomoć za identifikaciju učenika s teškoćama učenja, te za ispitivanje učenika s oštećenjima sluha, govora ili motorike.

NNAT daje pouzdanu i valjanu procjenu učenikove sposobnosti, a može se grupno primijeniti na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mjera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porijekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a upute su vrlo kratke. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao riješiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku.

Faktografsko znanje, rječnik, poznavanje matematike i vještina čitanja nisu preduvjeti za rješavanje NNAT zadataka. Tako, na primjer, likovne matrice mogu od učenika tražiti da prepozna obrazac koji čine likovi organizirani u obojeni crtež, te da odabere onaj odgovor koji taj obrazac čini cjelovitim. NNAT rezultati daju procjenu učenikove sposobnosti, koja se temelji na broju ispravno riješenih zadataka u odnosu na druge učenike NNAT je organiziran u sedam razina, a svaka razina ima 38 zadataka. Preporučeni razredi za primjenu pojedine razine:

Razina   Razred(i)

A            vrtić
B            1. razred osnovne škole
C            2. razred osnovne škole
D            3. i 4. razred osnovne škole
E            5. i 6. razred osnovne škole
F            7. i 8. razred osnovne škole, te 1. razred srednje škole
G            2., 3. i 4. razred srednje škole


Zadaci u pojedinim razinama su brižljivo odabrani za učenike određenog stupnja obrazovanja. Posebne razine testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja.

Iako je moguće dobiti informacije o uspješnosti učenika u različitim dijelovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspjeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opće sposobnosti. Iako NNAT mjeri opću sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mjere tu opću sposobnost na donekle različit način.

Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtijevaju od djeteta da razmotri crtež unutar većeg pravokutnika kojem nedostaje jedan dio, te da odredi koji odgovor čini taj crtež cjelovitim. Zadaci te vrste zahtijevaju od djeteta da proširi crtež prikazan u većem pravokutniku i to određivanjem opće orijentacije (npr. Gdje bi neka dijagonala trebala presjeći dio koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dijela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na razinama namijenjenima djeci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica.

Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtijevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati točan odgovor, učenik mora shvatiti kako se neki objekt mijenja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u stupcima nacrta. Ti zadaci zahtijevaju od učenika i brižljivo usmjeravanje pažnje na detalje matrice (npr. Uočavanje da bijeli kvadrat postaje u sljedećem koraku osjenčan), te simultani rad s većim brojem dimenzija (npr. Oblik i sjenčanje). RA zadaci postaju sve teži s porastom složenosti logike odnosa i broja dimenzija.

Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka mijenjaju vodoravno uzduž redova i okomito uzduž stupaca. Istodobno s pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratićima matrice prema dolje, taj se lik pojavljuje i pomaknut za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici mijenjaju. Ti zadaci traže od djeteta da prepozna sekvencu oblika (npr. Krug-kvadrat-trokut), te način na koji se ta sekvenca mijenja u nižim redovima. SR zadaci postaju teži kad je u matricu uključeno više od jedne serije. Na primjer, jedan zadatak može koristiti seriju krug-kvadrat-trokut koja ide zdesna nalijevo i seriju oblika različite boje koja se mijenja slijeva nadesno (npr. Bijelo-plavo-žuto).

Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primjer, jedan od zadataka može tražiti od djeteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trokuta. Ta se logika tada proširuje na cijelu matricu. Sama matrica informira učenika o različitim kombinacijama tih krugova u okomitoj i vodoravnoj dimenziji. Dijete treba otkriti da se točan odgovor može dobiti kombiniranjem kućica iznad ili lijevo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presijecaju na načine koji se teško prepoznaju.

Za rješavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je cjelokupno testiranje, uključujući upute, upisivanje podataka djeteta i primjere za uvježbavanje, moguće provesti u jednom školskom satu. Ocjenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformirati u centil ili stanine vrijednost.

Hrvatska standardizacija provedena je na 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti Knjižice samo za one razine koje Vam trebaju.

Knjižice za razine A, B, C i D su potrošne, tj. djeca svoje odgovore označavaju izravno u njih, dok za razine D, E, F i G učenici odgovore označavaju na Listu za odgovore, pa se Knjižice mogu ponovno koristiti. Kod razine D moguće je odabrati hoće li se od učenika tražiti da odgovore označava izravno u Knjižici ili na Listu za odgovore.

Prilikom prve narudžbe, obavezno je kupiti: Priručnik, Šablone ili Ključ stranica do stranice za odgovarajuću razinu i Upute za primjenu.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.