ASEBA za predškolsku dob - Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene za predškolsku dob | Naklada Slap

ASEBA za predškolsku dob - Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene za predškolsku dob

T. M. Achenbach, L. A. RescorlaŠto mjeri: širok raspon dječjih problema
Dob: za procjenu djece u dobi od 1½ do 5 godina
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
Trajanje: 10 do 15 minuta
Ocjenjivanje: elektroničko
Norme: više od 660 procijenjene djece
(više od 600 procjena roditelja i više od 180 procjena njegovatelja/odgojitelja)
Kategorizacija:
0   A   B   C


ASEBA 1½-5 Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
272-51 CBCL 1½-5 + LDS (25 kom.), C-TRF 1½-5 (25 kom.), krediti za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka (2x25 = 50 kom.), Priručnik za predškolsku dob i Smjernice za korištenje ljestvica usmjerenih na DSM 2.362,07 313,50
ASEBA 1½-5 Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
272-52 krediti za elektroničku primjenu i bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka (2x25 = 50 kom.), Priručnik za predškolsku dob i Smjernice za korištenje ljestvica usmjerenih na DSM 2.362,07 313,50
ASEBA 1½-5 Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
272-01 CBCL 1½-5 + LDS (25 kom.) + 25 kredita za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
272-02 C-TRF 1½-5 (25 kom.) + 25 kredita za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
272-90 Priručnik za predškolsku dob i Smjernice za korištenje ljestvica usmjerenih na DSM 949,35 126,00
ASEBA 1½-5 Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
272-60 25 kredita za elektroničku primjenu i bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
10816 ASEBA za predškolsku i školsku dob – edukacija za primjenu i interpretaciju 1.459,81 193,75


Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene namijenjen je brzom ispitivanju širokog raspona dječjih problema i jedan je od najčešće korištenih sustava procjene u svijetu. Mogu ga koristiti psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, dječji psihijatri, pedijatri, neuropedijatri, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, liječnici specijalisti školske i adolescentne medicine.

ASEBA obrasci koriste se u različite svrhe i u različitim kontekstima. Neke od mogućih primjena ASEBA-e za predškolsku dob su:
 • procjena problema djece predškolske dobi u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • klinička procjena u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja
 • procjena u svrhu planiranja intervencija
 • procjena u sklopu ustanova za djecu i obitelj
 • forenzička procjena u sukobima oko skrbništva ili procjene potencijalnog zlostavljanja djece
 • procjena pruženih usluga i djelotvornosti tretmana
 • istraživanja razvojnih problema i/ili problema u ponašanju/emocionalnih problema djece predškolske dobi.


ASEBA za predškolsku dob uključuje dvije procjene koje se razlikuju prema tome tko je davatelj podataka za određeno dijete – roditelj/skrbnik (CBCL 1½-5) ili njegovatelj/odgojitelj (C-TRF 1½-5).Oba obrasca sadrže 100 čestica koje se odnose na specifične probleme djeteta. Na česticama problema davatelji podataka procjenjuju odnosi li se čestica na dijete koje procjenjuju, na skali od 3 stupnja [0 = nije točno (koliko Vi znate), 1 = djelomično ili katkad točno, 2 = u potpunosti točno ili često točno]. Pregledom čestica za koje je davatelj podataka dao procjenu 1 ili 2 dobivaju se podaci o specifičnim problemima djeteta. Na posljednjoj čestici davatelj podataka može upisati do tri dodatna problema koji nisu drugdje navedeni.

ASEBA sustav omogućuje i usporedbu rezultata više davatelja podataka, što je osobito korisno za provođenje sveobuhvatne procjene djeteta jer svaki od davatelja podataka koji opaža dijete u različitim okruženjima može dati jedinstvene podatke.

Obrazac za roditelja/skrbnika
Lista djetetovih ponašanja (CBCL 1½-5)
Primjenom CBCL obrasca dobiva se rezultat na 7 ljestvica empirijski utemeljenih sindroma i 5 ljestvica usmjerenih na DSM. Pri interpretaciji rezultata VAŽNO je zapamtiti da se rezultati na ASEBA ljestvicama ne smiju automatski izjednačiti s nekom dijagnozom ili poremećajem.

Ljestvice usmjerene na DSM konstruirane su na temelju čestica za koje su psihijatri i klinički psiholozi procijenili da su u visokom suglasju s DSM dijagnostičkim kategorijama. Iako su povišeni rezultati na tim ljestvicama povezani s prisutnošću određenih poremećaja iz DSM klasifikacije, ti rezultati nisu direktan ekvivalent DSM dijagnozama.

Obrazac CBCL 1½-5 također sadrži i Pregled jezičnog razvoja (LDS) za procjenu djece u dobi od 18 do 35 mjeseci. Na LDS-u se dobiva podatak o prosječnoj duljini iskaza koje je dijete sposobno samostalno izgovoriti te procjena veličine djetetova ekspresivnog rječnika. Niski rezultati na ovim ljestvicama mogu biti pokazatelj kašnjenja u jezičnom razvoju.

Obrazac za njegovatelja/odgojitelja (C-TRF 1½-5)
Ovaj obrazac ispunjavaju odgojitelji/njegovatelji te se njegovom primjenom dobiva rezultat na 6 ljestvica empirijskih sindroma i 5 ljestvica usmjerenih na DSM.

ASEBA obrasci mogu se primjenjivati na dva načina: u papir-olovka obliku ili elektronički, dok je bodovanje uvijek elektroničko putem platforme nakladaslapASEBA. Za korištenje Platforme nije potrebno plaćanje godišnje naknade, već se naplaćuju krediti za elektroničko bodovanje.

Kod narudžbe ASEBA obrazaca za papir-olovka primjenu šaljemo naručeni broj obrazaca za odgovore i aktiviramo odgovarajući broj kredita za bodovanje na Vašem računu na Platformi.

Kod narudžbe kredita za ASEBA elektroničku primjenu i bodovanje aktiviramo odgovarajući broj kredita za primjenu i bodovanje na Vašem računu na Platformi, nakon čega možete obrazac pokrenuti na vlastitom računalu ili elektroničkom poštom poslati poveznicu davatelju podataka.

Na platformi nakladaslapASEBA stručnjaku je za pojedinu procjenu odmah dostupan izvještaj koji sadrži:
 • bruto rezultate na svim ljestvicama
 • opis rezultata
 • popis napomena davatelja podataka
 • usporedbu rezultata s hrvatskim normama ili multikulturnim normama
 • zaseban izvještaj usporedbe rezultata više davatelja podataka (do njih osam).

Multikulturne norme uključuju klasifikaciju zemalja u tri skupine s obzirom na prosječnu razinu problema.
Pregled zemalja po multikulturnim normama možete pogledati ovdje.

Hrvatska standardizacija provedena je na više od 820 procjena djece u dobi od 1½ do 5 godina, pri čemu je prikupljeno više od 640 procjena roditelja (CBCL 1½-5) i više od 180 procjena njegovatelja/odgojitelja (C-TRF). Za više od 150 djece prikupljene su procjene iz oba izvora. U ispitivanju su procjenjivana djeca iz dječjih vrtića i predškolskih ustanova iz različitih dijelova Republike Hrvatske.

Svaki ASEBA komplet uključuje uvodnu edukaciju – edukativni videomaterijal koji se nalazi u platformi nakladaslapASEBA. Videomaterijal sadrži podatke o vrstama ASEBA procjene, njihovoj primjeni i interpretaciji te upute za korištenje platforme. Prije početka korištenja ASEBA sustava, obavezno je pogledati uvodnu edukaciju.

Upute za korištenje platforme nakladaslapASEBA, primjeri izvještaja za CBCL i C-TRF te primjer izvještaja usporedbe više davatelja podataka dostupni su ovdje:
Upute za korištenje platforme nakladaslapASEBA
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - CBCL 1,5-5
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - C-TRF
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - Usporedba više davatelja podataka
Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.