ASEBA za školsku dob - Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene za školsku dob | Naklada Slap

ASEBA za školsku dob - Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene za školsku dob

T. M. Achenbach, L. A. RescorlaŠto mjeri: širok raspon dječjih problema, različite kompetencije i područja prilagođenosti
Dob: za procjenu djece u dobi od 6 do 18 godina
samoprocjena mladih u dobi od 11 do 18 godina
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
Trajanje: 15 do 20 minuta
Ocjenjivanje: elektroničko
Norme: više od 700 procijenjene djece
(više od 500 procjena roditelja, više od 600 procjena učitelja/nastavnika i više od 280 samoprocjena mladih)
Kategorizacija:
0   A   B   C


ASEBA 6-18 Komplet za papir-olovka primjenu i elektroničko bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
273-51 CBCL 6-18 (25 kom.), TRF 6-18 (25 kom.), YSR 11-18 (25 kom.), krediti za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka (3x25 = 75 kom.), Priručnik za školsku dob i Smjernice za korištenje ljestvica usmjerenih na DSM 3.088,49 409,91
ASEBA 6-18 Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
273-52 krediti za elektroničku primjenu i bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka (3x25 = 75 kom.), Priručnik za školsku dob i Smjernice za korištenje ljestvica usmjerenih na DSM 3.088,49 409,91
ASEBA 6-18 Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
273-01 CBCL 6-18 (25 kom.) + 25 kredita za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
273-02 TRF 6-18 (25 kom.) + 25 kredita za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
273-03 YSR 11-18 (25 kom.) + 25 kredita za bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
273-90 Priručnik za školsku dob i Smjernice za korištenje ljestvica usmjerenih na DSM 969,36 128,66
ASEBA 6-18 Dodatno
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
273-60 25 kredita za elektroničku primjenu i bodovanje i izradu profila, te mogućnost izvještaja o usporedbi više davatelja podataka 706,36 93,75
10816 ASEBA za predškolsku i školsku dob – edukacija za primjenu i interpretaciju 1.459,81 193,75


Achenbachov sustav empirijski utemeljene procjene namijenjen je brzom ispitivanju širokog raspona dječjih problema i jedan je od najčešće korištenih sustava procjene u svijetu. Mogu ga koristiti psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, dječji psihijatri, pedijatri, neuropedijatri, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, liječnici specijalisti školske i adolescentne medicine.

ASEBA obrasci koriste se u različite svrhe i u različitim kontekstima. Neke od mogućih primjena ASEBA-e za školsku dob su:
 • procjena problema u školi
 • klinička procjena u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja
 • procjena u sklopu centra za socijalnu skrb
 • redovita primjena pri savjetovanju u svrhu praćenja napretka
 • ispitivanje djelotvornosti tretmana
 • istraživanja

ASEBA za školsku dob uključuje tri procjene, koje se razlikuju prema tome tko je davatelj podataka za određeno dijete – roditelj/skrbnik (CBCL 6-18), učitelj/nastavnik (TRF 6-18) ili samo dijete (YSR 6-18).Obrasci sadrže 113 (YSR 112) čestica koje se odnose na specifične probleme djeteta. Na česticama problema davatelji podataka procjenjuju odnosi li se čestica na dijete koje procjenjuju, na skali od 3 stupnja [0 = nije točno (koliko Vi znate), 1 = djelomično ili katkad točno, 2 = u potpunosti točno ili često točno]. Pregledom čestica za koje je davatelj podataka dao procjenu 1 ili 2 dobivaju se podaci o specifičnim problemima djeteta. Odgovori na kritičnim česticama, poput onih vezanih uz suicidalne misli, posebno su izdvojeni. Na posljednjoj čestici davatelj podataka može upisati do tri dodatna problema koji nisu drugdje navedeni.

Čestice se kombiniraju u 8 ljestvica empirijski utemeljenih sindroma, 3 šire ljestvice (Internalizacija, Eksternalizacija i Ukupni problemi) i 6 ljestvica usmjerenih na DSM.

Pri interpretaciji rezultata VAŽNO je zapamtiti da se rezultati na ASEBA ljestvicama ne smiju automatski izjednačiti s nekom dijagnozom ili poremećajem. Ljestvice usmjerene na DSM konstruirane su na temelju čestica za koje su psihijatri i klinički psiholozi procijenili da su u visokom suglasju s DSM dijagnostičkim kategorijama. Iako su povišeni rezultati na tim ljestvicama povezani s prisutnošću određenih poremećaja iz DSM klasifikacije, ti rezultati nisu direktan ekvivalent DSM dijagnozama.

ASEBA sustav omogućuje i usporedbu rezultata više davatelja podataka, što je osobito korisno za provođenje sveobuhvatne procjene djeteta jer svaki od davatelja podataka koji opaža dijete u različitim okruženjima može dati jedinstvene podatke.

Obrazac za roditelja/skrbnika
Lista djetetovih ponašanja (CBCL 6-18)

Ovaj obrazac ispunjavaju roditelji/skrbnici kako bi procijenili specifične probleme i kompetencije djeteta. Osim ranije navedenih ljestvica, obrazac CBCL uključuje i 4 ljestvice kompetencija te 3 ljestvice iz 2007. godine.

Kompetencije (4):
 • Aktivnosti
 • Društvenost
 • Škola
 • Ukupne kompetencije
Ljestvice iz 2007. godine (3):
 • Usporeni kognitivni tempo
 • Opsesivno-kompulzivni problemi
 • Problemi sa stresom

Obrazac za učitelja/nastavnika (TRF 6-18)

Ovaj obrazac ispunjavaju učitelji i nastavnici, a dobivaju se rezultati na ljestvicama jednakim onima u CBCL obrascu. Specifičnost TRF-a je da se na ljestvici Problemi s pažnjom i ljestvici usmjerenoj na DSM Problemi s deficitom pažnje/hiperaktivnosti dobivaju i rezultati na dvije podljestvice: Nepažnja i Hiperaktivnost-impulzivnost.
Obrazac TRF uključuje i 6 ljestvica prilagođenog funkcioniranja te 3 ljestvice iz 2007. godine.

Prilagođeno funkcioniranje (6):
 • Školski uspjeh
 • Trud
 • Primjereno ponašanje
 • Učenje
 • Sreća
 • Zbroj područja prilagođenosti
Ljestvice iz 2007. godine (3):
 • Usporeni kognitivni tempo
 • Opsesivno-kompulzivni problemi
 • Problemi sa stresom

Samoprocjena za mlade (YSR 11-18)

Ovaj obrazac ispunjava samo dijete, a sastoji se od 112 čestica (98 čestica problema i 14 čestica socijalno poželjnih ponašanja). Obrazac YSR uključuje i 4 ljestvice kompetencija te 3 ljestvice iz 2007. godine.

Kompetencije (4):
 • Aktivnosti
 • Društvenost
 • Škola
 • Ukupne kompetencije
Ljestvice iz 2007. godine (3):
 • Kvalitete
 • Opsesivno-kompulzivni problemi
 • Problemi sa stresom

ASEBA obrasci mogu se primjenjivati na dva načina: u papir-olovka obliku ili elektronički, dok je bodovanje uvijek elektroničko putem platforme nakladaslapASEBA. Za korištenje Platforme nije potrebno plaćanje godišnje naknade, već se naplaćuju krediti za elektroničko bodovanje.

Kod narudžbe ASEBA obrazaca za papir-olovka primjenu šaljemo naručeni broj obrazaca za odgovore i aktiviramo odgovarajući broj kredita za bodovanje na Vašem računu na Platformi.

Kod narudžbe kredita za ASEBA elektroničku primjenu i bodovanje aktiviramo odgovarajući broj kredita za primjenu i bodovanje na Vašem računu na Platformi, nakon čega možete obrazac pokrenuti na vlastitom računalu ili elektroničkom poštom poslati poveznicu davatelju podataka.

Na platformi nakladaslapASEBA stručnjaku je za pojedinu procjenu odmah dostupan izvještaj koji sadrži:
 • bruto rezultate na svim ljestvicama
 • opis rezultata
 • popis napomena davatelja podataka
 • usporedbu rezultata s hrvatskim normama ili multikulturnim normama
 • zaseban izvještaj usporedbe rezultata više davatelja podataka (do njih osam).

Multikulturne norme uključuju klasifikaciju zemalja u tri skupine s obzirom na prosječnu razinu problema.
Pregled zemalja po multikulturnim normama možete pogledati ovdje.

Hrvatska standardizacija ASEBA provedena je na više od 1400 procjena djece u dobi od 6 do 18 godina, pri čemu je prikupljeno više od 500 procjena roditelja (CBCL 6-18), više od 600 procjena učitelja/nastavnika (TRF 6-18) i više od 280 samoprocjena mladih (YSR 11-18). Za većinu djece prikupljene su procjene iz dva ili tri izvora. U ispitivanju su procjenjivani učenici osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske.

Svaki ASEBA komplet uključuje uvodnu edukaciju – edukativni videomaterijal koji se nalazi u platformi nakladaslapASEBA. Videomaterijal sadrži podatke o vrstama ASEBA procjene, njihovoj primjeni i interpretaciji te korištenju Platforme. Prije početka korištenja ASEBA sustava, obavezno je pogledati uvodnu edukaciju.

Upute za korištenje platforme nakladaslapASEBA, primjeri izvještaja za CBCL, TRF i YSR te primjer izvještaja usporedbe više davatelja podataka dostupni su ovdje:
Upute za korištenje platforme nakladaslapASEBA
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - CBCL 6-18
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - TRF
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - YSR
Primjer izvještaja platforme nakladaslapASEBA - Usporedba više davatelja podataka
ASEBA Kratki pregled problema za školsku dob (BPM 6-18)

BPM 6-18 omogućava brz pregled djetetova funkcioniranja i reagiranja na intervencije. Postoje tri oblika BPM obrazaca koji se razlikuju prema tome tko je davatelj podataka za određeno dijete:
 • BPM-P – obrazac za roditelje i skrbnike
 • BPM-P – obrazac za učitelje i nastavnike
 • BPM-Y – obrazac za samoprocjenu mladih.

Čestice BPM 6-18 obrazaca izravno su preuzete iz CBCL-a 6-18, TRF-a i YSR-a. Na česticama problema davatelji podataka procjenjuju odnosi li se čestica na dijete koje procjenjuju, na skali od 3 stupnja [0 = nije točno (koliko Vi znate), 1 = djelomično točno, 2 = u potpunosti točno].
Sva tri obrasca sadrže istih 18 čestica, a BPM-P i BPM-Y imaju i jednu dodatnu česticu kojom se procjenjuje neposluh kod kuće.

Čestice BPM-a kombiniraju se u 4 ljestvice:
 • Internalizacija
 • Problemi s pažnjom
 • Eksternalizacija
 • Ukupni problemi.

Ispunjavanje BPM obrazaca vrlo je brzo (otprilike 1-2 minute) pa su posebno korisni za provođenje brzih ponovljenih procjena (npr. svakih tjedan dana) u svrhu praćenja promjena u djetetovu funkcioniranju tijekom sudjelovanja u intervencijama.

U platformi nakladaslapASEBA postoji nekoliko opcija:
 • Elektroničko bodovanje papir-olovka BPM obrazaca
 • Elektronička primjena i bodovanje BPM obrazaca
 • Usporedba rezultata više davatelja podataka (do njih četiri)
 • Prikaz trenda postignutih T-vrijednosti u ponovljenim procjenama (do njih deset).


Napomena. ASEBA Kratki pregled problema za školsku dob (BPM 6-18) mogu nabaviti samo registrirani korisnici ASEBA sustava za školsku dob.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.