Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije - CTI | Naklada Slap

Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije - CTI

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. CattellŠto mjeri: inteligenciju
Dob: Ljestvica 1: 4 do 8 godina
Ljestvica 2: od 8 godina nadalje
Ljestvica 3: od 13 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: Ljestvica 1: 22 minute, s uputama i primjerima 40-60 minuta
Ljestvice 2 i 3: 25 minuta za oblik A i B (12,5 minuta po obliku)
Ocjenjivanje: ručno (za ljestvicu 1 ključ za odgovore, za ljestvice 2 i 3 samokopirni list za odgovore)
Norme: 726 sudionika u situaciji selekcije (ljestvica 3), za ljestvice 1 i 2 prema izvorniku
Kategorizacija:
0   A   B   C


CTI Komplet
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
Ljestvica 1 10 kom, Ljestvica 2, Oblik A 10 kom, Ljestvica 2, Oblik B 10 kom, Ljestvica 3, Oblik A 10 kom, Ljestvica 3, Oblik B 10 kom, Ljestvica 2 – List za odgovore 100 kom, Ljestvica 3 – List za odgovore 100 kom, CTI 1, Test kartice, Ključ za odgovore u Ljestvici 1, Priručnik za Ljestvicu 1, Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3 552,46 4.162,50
CTI Komplet Ljestvica 1
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
Ljestvica 1 10 kom, CTI 1, Test kartice, Ključ za odgovore u Ljestvici 1, Priručnik za Ljestvicu 1 154,29 1.162,50
CTI Komplet Ljestvica 2
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
Ljestvica 2, Oblik A 10 kom, Ljestvica 2, Oblik B 10 kom, Ljestvica 2 – List za odgovore 100 kom, Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3 215,67 1.625,00
CTI Komplet Ljestvica 3
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
Ljestvica 3, Oblik A 10 kom, Ljestvica 3, Oblik B 10 kom, Ljestvica 3 – List za odgovore 100 kom, Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3 215,67 1.625,00
CTI Komponente:
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
024-01 Ljestvica 1 10 kom 49,77 375,00
024-02 Ljestvica 2, Oblik A 10 kom 33,18 250,00
024-03 Ljestvica 2, Oblik B 10 kom 33,18 250,00
024-04 Ljestvica 3, Oblik A 10 kom 33,18 250,00
024-05 Ljestvica 3, Oblik B 10 kom 33,18 250,00
024-11 Ljestvica 2 – List za odgovore 100 kom 116,13 875,00
024-13 Ljestvica 3 – List za odgovore 100 kom 116,13 875,00
024-15 CTI 1, Test kartice 63,04 475,00
024-20 Ključ za odgovore u Ljestvici 1 16,59 125,00
024-90 Priručnik za Ljestvicu 1 24,89 187,50
024-91 Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3 33,18 250,00


Napomena: U prodaji je novi oblik CTI3 ljestvice, u kojem nema sadržajnih izmjena, nego je likovno-grafički dotjeran.

Cattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere opći g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, utjecaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potječe i stupnja obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktori.

Sastoje se od 3 ljestvice:

Ljestvica 1 namijenjena je djeci od 4 do 8 godina, te starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Sastoji se od 8 subtestova:
1. Supstitucija (12 čestica, vrijeme rješavanja je oko 3 minute)
2. Klasifikacija (12 čestica, 2 minute)
3. Labirint (12 čestica, 2,5 minute)
4. Odabiranje imenovanih predmeta (12 čestica, 2,5 minute)
5. Izvršavanje naredbi (12 čestica, 4 minute)
6. Pogrešne slike (12 čestica, 2,5 minute)
7. Pitalice (12 čestica, 3,5 minute)
8. Sličnosti (12 čestica, 2 minute)

Kao dodatak uobičajenom potpunom testu postoje i tri moguća skraćena oblika koja se dobivaju kombinacijom pojedinih subtestova. Ljestvica 1 nije u cijelosti za grupnu primjenu pa se primjenjuje i individualno i grupno. Za testiranje Ljestvicom 1 (CTI1) potrebni su i različiti predmeti, primjerice kutija šibica, novčići, ključevi i slično.

Ljestvica 2 namijenjena je djeci od 8 godina nadalje, ali i starijoj djeci te većini odraslih. Postoji oblik A i oblik B ljestvice 2, ali oni su razdvojeni prvenstveno radi jednostavnije primjene, te zapravo čine jedan jedinstveni test.
Samo u izvanrednim okolnostima moguće je primijeniti samo A oblik testa.

Svaki oblik sadrži 46 čestica (ukupno 92) raspoređenih u 4 vremenski ograničena subtesta:
Test 1. Nizovi (3 minute)
Test 2. Klasifikacije (4 minute)
Test 3. Matrice (3 minute)
Test 4. Uvjeti ili Topologija (2,5 minute)

Ljestvica 3 se najčešće koristi sa starijom djecom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da posjeduju višu razinu sposobnosti. Ljestvica 3 također sadrži 2 oblika (A i B) koji čine jedinstven test, a svaki od njih sadrži 50 čestica (ukupno 100) raspoređenih u ista 4 subtesta. Osnovna razlika između Ljestvice 2 i Ljestvice 3 je stupanj težine zadataka.

Hrvatska standardizacija CTI Ljestvice 3 provedena je na 726 ispitanika u dobi od 19 do 58 godina koji su ljestvicu ispunjavali u sklopu psihološke procjene za posao. Prikupljeni podaci prikazani su u zasebnom Dodatku, koji se dobiva uz Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3.

Napomena: Za ovaj instrument nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti samo jednu od Ljestvica: 1, 2 ili 3, ali prilikom prve narudžbe bilo koje od Ljestvica obavezno je kupiti pripadajuću Šablonu i Priručnik.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.