Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju | Naklada Slap

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju

George K. Bennett, Harold G. Seashore, Alexander G. WesmanŠto mjeri: 7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu
Dob: od 16 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 146 minuta za svih 7 testova
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)
Norme: 822 učenika završnih razreda srednjih škola
Kategorizacija:
0   A   B   C


DAT Komplet za profesionalno usmjeravanje i selekciju
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
026-50 100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik 4.472,48 593,60
DAT Komponente
Šifra Naziv Cijena (kn) Cijena (€)
026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom. 624,99 82,95
026-02 DAT Test 10 kom. 1.500,02 199,09
026-03 DAT List za odgovore 100 kom. 1.874,96 248,85
026-90 DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik 472,54 62,72


DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju je baterija testova namijenjena procjeni sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva.

Moguće ga je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara.

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju može se upotrijebiti zajedno s Inventarom profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje (CII za profesionalno usmjeravanje), te na taj način pruža kombiniranu procjenu interesa i sposobnosti povezanih s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem.

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju sastoji se od istih 7 subtestova kao i DAT za učenike osnovnih škola, jedina razlika je u težini zadataka.

Subtestovi su sljedeći:
 1. Test verbalnog rasuđivanja (40 zadataka, 25 minuta)
 2. Test numeričkog rasuđivanja (40 zadataka, 30 minuta)
 3. Test apstraktnog rasuđivanja (40 zadataka, 20 minuta)
 4. Test perceptivne brzine i točnosti (2 dijela po 100 zadataka, 3 minute za svaki dio)
 5. Test mehaničkog rasuđivanje (60 zadataka, 25 minuta)
 6. Test prostornih odnosa (50 zadataka, 25 minuta)
 7. Test gramatike i pravopisa (40 zadataka, 15 minuta)

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje, čime se smanjuju varijacije u testovnim rezultatima i prirodi različitih vrsta zadataka koji se nalaze u testu. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje.

DAT rezultati uključuju rezultate za svaki test i za obrazovnu sposobnost (kombinacija verbalnog i numeričkog rasuđivanja) te predstavljaju mjeru ispitanikovih sposobnosti učenja različitih studijskih predmeta, njegovih mogućnosti da se okoristi nekim treningom za određeni posao te osnovu za predviđanje uspjeha u nekom poslu.

Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, četverogodišnje strukovne škole i trogodišnje strukovne škole.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.