img

Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima

Milko Mejovšek


  • Format: 17,5 x 24,5
  • Uvez: Tvrdi uvez
  • Opseg: 408 str.
  • ISBN: -

  • Redovna cijena: 231,00 kn
  • Web cijena: 207,90 kn


Uz teorijske rasprave u knjizi postoji i veći broj praktičnih primjera koji će omogućiti bolje razumijevanje složenih metoda multivarijatne obrade podataka. Multivarijatne metode su utemeljene na strukturalnom pristupu ili paradigmi u znanosti. Temeljna znanja iz područja multivarijatnih metoda potrebna su studentima diplomskih studija da bi bolje razumjeli složenost pojava u društvenim i humanističkim znanostima kojima će se baviti tijekom studija. Studentima poslijediplomskih studija osnove multivarijatne analize trebaju poslužiti kao temelj na kojem će dalje nadograđivati svoje znanje u tom složenom, ali zanimljivom području. Zbog velikog stupnja složenosti pojava u društvenim i humanističkim znanostima, metode multivarijatne analize najprimjerenije su oruđe kojim se može dublje zahvatiti u srž tih pojava.

U drugom izdanju dopunjeno je prvo poglavlje usporedbom kvantitativne i kvalitativne paradigme u društvenim i humanističkim znanostima i dodano je novo poglavlje o evaluaciji intervencijskih programa. Intervencijskim programima društvo prevenira i suzbija nepoželjne pojave koje ometaju njegovo normalno funkcioniranje. Manjih dopuna ima i u drugim dijelovima knjige.