Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC | Naklada Slap

Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC

J. Briere

Ur. hrvatskog izdanja: Gordana Buljan-Flander, Bruna Profaca


Što mjeri: simptome traume
Dob: 8 do 16 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 15 do 20 minuta
Ocjenjivanje: ručno (Samokopirni svezak s tvrdnjama)
Norme: 443 djece u dobi od 8 do 16 godina, te 794 djece izložene nekom obliku traumatskog iskustva
Kategorizacija:
0   A   B   C


TSCC Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
302-50 50 kom. TSCC Sveska s tvrdnjama, 50 kom. TSCC-A Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik 383,24 2.887,50
TSCC Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
302-01 TSCC Svezak s tvrdnjama 50 kom. 116,13 875,00
302-02 TSCC-A Svezak s tvrdnjama 50 kom. 116,13 875,00
302-03 TSCC M Profil 50 kom. 58,07 437,50
302-04 TSCC Ž Profil 50 kom. 58,07 437,50
302-90 TSCC Priručnik 34,84 262,50
TSCC Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)


Ljestvica simptoma traume kod djece je mjera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i boli, te s njom povezanoj simptomatologiji. Namijenjena je procjenjivanju djece koja su proživjela traumatske događaje, uključujući i tjelesno i spolno zlostavljanje, međuvršnjačko nasilje, velike gubitke, svjedočenje nasilju nad drugima i prirodne katastrofe.

Zbog kraćeg raspona pažnje kod djece, naročito one koja su bila psihološki traumatizirana, TSCC se sastoji od relativno malog broja čestica, koje su naročito usmjerene na traumu. Različite TSCC ljestvice zahvaćaju širok raspon psiholoških utjecaja.

Cijela TSCC ljestvica sastoji se od 54 čestice koje čine dvije podljestvice valjanosti i šest kliničkih podljestvica: anksioznost, depresija, ljutnja, posttraumatski stres, disocijacija i zaokupljenost spolnošću. Postoji i osam kritičnih čestica koje se mogu zasebno interpretirati. Alternativna verzija ljestvice (nazvana TSCC-A) ima 44 čestice i razlikuje se po tome što ne sadrži ljestvicu zaokupljenost spolnošću i ima sedam kritičnih čestica.

Hrvatska standardizacija Ljestvice simptoma traume kod djece provedena je na normativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola (N = 295), te djece testirane u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba kod kojih nije pronađen pokazatelj izloženosti zlostavljanju ili traumatskom događaju (N = 148) i na kliničkom uzorku (N = 794) djece testirane u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, koja su bila izložena nekom obliku traumatskog iskustva.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.