Višefaktorski upitnik rukovođenja - MLQ | Naklada Slap

Višefaktorski upitnik rukovođenja - MLQ

Bruce J. Avolio, Bernard M. Bass

Ur. hrvatskog izdanja: Željko Jerneić


Što mjeri: stilove rukovođenja
Dob: od 18 godina nadalje
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 10 - 15 minuta
Ocjenjivanje: ručno (samokopirni upitnik)
Norme: 116 rukovoditelja u dobi od 27 do 62 godine
Kategorizacija:
0   A   B   C


MLQ Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
264-50 50 kom. Upitnika za rukovoditelja, 50 kom. Upitnika za procjenjivača i Priručnik 200,74 1.512,50
MLQ Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
264-01 MLQ Upitnik za rukovoditelja 50 kom. 82,95 625,00
264-02 MLQ Upitnik za procjenjivača 50 kom. 82,95 625,00
264-90 MLQ Priručnik 34,84 262,50
MLQ Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama - edukacija - -


Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ) koristi se prvenstveno na rukovoditeljima, u svrhu proučavanja transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/ izbjegavajućeg stila rukovođenja. Prikladan je za korištenje u selekciji, pri promjeni radnog mjesta i unapređenju na poslu, te za individualni, grupni ili organizacijski razvoj i savjetovanje.

Upitnik se sastoji od 45 čestica koje identificiraju i mjere ključna rukovoditeljska ponašanja za koja se u prijašnjim istraživanjima pokazalo da su snažno povezana s individualnim i organizacijskim uspjehom.

Za procjenu učestalosti opaženih rukovoditeljskih ponašanja koristi se skala procjene od pet stupnjeva. Mjeri se devet komponenata rukovođenja duž cijelog raspona rukovoditeljskih stilova i tri ishoda rukovođenja.

Komponente rukovođenja:
 1. Idealizirani atributi (IA)
 2. Idealizirano ponašanje (IP)
 3. Inspirativna motivacija (IM)
 4. Intelektualna stimulacija (IS)
 5. Individualizirana briga (IB)
 6. Uvjetno nagrađivanje (UN)
 7. Aktivno upravljanje pomoću iznimaka (AUPI)
 8. Pasivno upravljanje pomoću iznimaka (PUPI)
 9. Laissez-faire (LF)


Ishodi rukovođenja:
 1. Dodatni trud (DT)
 2. Učinkovitost (UČN)
 3. Zadovoljstvo (ZAD)


Postoje dva oblika upitnika, jedan za samoprocjenu, namijenjen rukovoditeljima i drugi namijenjen procjenjivačima. Upitnik za procjenu rukovoditelja od strane drugih osoba koristan je u svrhu ispitivanja percepcije učinkovitosti rukovođenja voditelja timova, poslovođa, menadžera i rukovoditelja s različitih razina neke organizacije.

Hrvatska standardizacija MLQ upitnika provedena je na 116 rukovoditelja dobi između 27 i 62 godine,različitog stupnja stručne spreme.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

 2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

  NAKLADA SLAP d.o.o.
  Dr. Franje Tuđmana 33
  10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.