Skala depresivnosti za djecu i adolescente - SDD | Naklada Slap

Skala depresivnosti za djecu i adolescente - SDD

Anita Vulić-PrtorićŠto mjeri: depresivnost
Dob: 10-18 godina
Primjena: individualna ili grupna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Norme: 2225 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 136 djece i adolescenata s različitim poteškoćama
Kategorizacija:
0   A   B   C


SDD Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
252-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik 134,38 1.012,50
SDD Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
252-01 SDD Upitnik – M 100 kom. 58,07 437,50
252-02 SDD Upitnik – Ž 100 kom. 58,07 437,50
252-90 SDD Priručnik 18,25 137,50
SDD Edukacija
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija - -


Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje depresivnosti, a konstruirana je na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primjenjuje se pri kliničkoj procjeni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana, savjetovanju, u znanstvenim istraživanjima i slično, a pokazala vrlo korisnom i s mlađim dobnim skupinama.

Skala ima ukupno 26 čestica, koje opisuju najčešće simptome depresivnosti u djetinjstvu i adolescenciji (poremećaj raspoloženja, gubitak interesa, poremećaj apetita i spavanja, psihomotoričke smetnje, beznađe, rezignaciju, slabljenje životne energije i sl.). Moguće je razlikovati kognitivno-motivacijsku i emocionalno-tjelesnu komponentu depresivnosti.

Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti na ljestvici od 5 stupnjeva koliko je pojedina tvrdnja za njih točna.

SDD skala je normirana na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole i kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.