16 faktora ličnosti – 16PF / 5. izdanje | Naklada Slap

16 faktora ličnosti – 16PF / 5. izdanje

Raymond Bernard Cattell, A. Karen S. Cattell, Heather E. P. CattellŠto mjeri: 16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti
Dob: od 15 ili 16 godina nadalje
Primjena: - individualna ili grupna
- papir-olovka ili elektronička
Trajanje: 35-50 minuta
Ocjenjivanje: CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)
Norme: 635 osoba u dobi od 15 do 85 godina
Kategorizacija:
0   A   B   C


16PF Komplet za ručno bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
Upitnik – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Listova za ocjenjivanje, Priručnik, Hrvatske norme za 16PF, 16PF Upitnik – M 10 kom., 16PF Upitnik – Ž 10 kom., 16PF List za odgovore 50 kom., 16PF List za ocjenjivanje 50 kom., 16PF Priručnik, Hrvatske norme za 16PF upitnik 528,40 3.981,25
16PF Komplet za elektroničko bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
16PF Upitnik – M 10 kom., 16PF Upitnik – Ž 10 kom., 16PF List za odgovore 50 kom., 16PF Priručnik, Hrvatske norme za 16PF upitnik, 16PF elektroničko bodovanje 50 kredita 300,29 2.262,50
16PF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje
Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
16PF Priručnik, Hrvatske norme za 16PF upitnik, 16PF elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 175,86 1.325,00
16PF Komponente:
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
239-01 16PF Upitnik – M 10 kom. 41,48 312,50
239-01 16PF Upitnik – M 10 kom. 41,48 312,50
239-02 16PF Upitnik – Ž 10 kom. 41,48 312,50
239-02 16PF Upitnik – Ž 10 kom. 41,48 312,50
239-03 16PF List za odgovore 50 kom. 82,95 625,00
239-03 16PF List za odgovore 50 kom. 82,95 625,00
239-04 16PF List za ocjenjivanje 50 kom. 33,18 250,00
239-04 16PF List za ocjenjivanje 50 kom. 33,18 250,00
239-90 16PF Priručnik 34,84 262,50
239-90 16PF Priručnik 34,84 262,50
239-91 Hrvatske norme za 16PF upitnik 16,59 125,00
239-91 Hrvatske norme za 16PF upitnik 16,59 125,00
16PF Dodatno:
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
239-60 16PF elektroničko bodovanje 50 kredita 82,95 625,00
239-61 16PF elektronička primjena i bodovanje 25 kredita 124,43 937,50
16PF Edukacije
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
10690 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom - početna edukacija 165,90 1.250,00
10691 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom - napredna edukacija 99,54 750,00


Od 2012. u prodaji je novi oblik upitnika 16PF i novi, pripadajući samokopirni list za odgovore, a stari oblici upitnika i listova za odgovore više se ne mogu nabaviti.
Novi oblik lista za odgovore jednostavniji je za korištenje i skraćuje vrijeme potrebno za ispravljanje upitnika. Naglašavamo da za ispravljanje više nije potrebna šablona, a promijenjen je redoslijed čestica unutar samog upitnika te su za korištenje takvih upitnika potrebni novi listovi za odgovore.
Program za ocjenjivanje (PONS) također je prilagođen novom obliku i poretku čestica, pa molimo korisnike PONS-a da nam se jave kako bismo im poslali novi program.


Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) je sveobuhvatna mjera ličnosti koja ima široko područje primjene, prvenstveno u profesionalnoj selekciji i razvoju, profesionalnom usmjeravanju i psihološkom savjetovanju.

Upitnik sadrži 185 čestica koje mjere 16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti. Opći faktori dobivaju se kombiniranjem primarnih faktora, a opisuju ličnost u širim i općenitijim terminima.

Primarni faktori ličnosti obuhvaćeni upitnikom:
A. Toplina
B. Rasuđivanje
C. Emocionalna stabilnost
E. Dominacija
F. Živahnost
G. Svijest o pravilima
H. Socijalna odvažnost
I. Osjetljivost
L. Opreznost
M. Apstraktnost
N. Privatnost
O. Bojažljivost
Q1. Otvorenost za promjene
Q2. Samodovoljnost
Q3. Perfekcionizam
Q4. Napetost

Opći faktori koji se izvode iz primarnih faktora:
EKS Ekstraverzija
ANKS Anksioznost
SK Samokontrola
NEOV Neovisnost
NES Nesentimentalnost


Postoje i tri pokazatelja stila odgovaranja: Ljestvica upravljanja dojmovima, Ljestvica rijetkih odgovora i Ljestvica učestalog biranja odgovora "točno".

Hrvatska standardizacija 16PF upitnika provedena je na uzorku od 635 osoba u dobi od 15 do 85 godina i te norme su objavljene u zasebnoj publikaciji.

Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.