Beckov inventar depresije-II - BDI-II | Naklada Slap

Beckov inventar depresije-II - BDI-II

Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. BrownŠto mjeri: stupanj depresije
Dob: 13-80 godina
Primjena: individualna
Trajanje: oko 5 minuta
Ocjenjivanje: ručno
Norme: 339 pacijenata iz kliničkih centara
Kategorizacija:
0   A   B   C


BDII-II Komplet
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
270-50 100 kom. Inventara – M, 100 kom. Inventara - Ž i Priručnik 193,78 1.460,00
BDII-II Komponente
Šifra Naziv Cijena (€) Cijena (kn)
270-01 BDI-II Inventar - M 100 kom. 82,95 625,00
270-02 BDI-II Inventar - Ž 100 kom. 82,95 625,00
270-90 BDI-II Priručnik 27,87 210,00


Beckov inventar depresije-II (BDI-II) je drugo izdanje u svijetu najčešće korištenog instrumenta za utvrđivanje depresije, a sadržaj njegovih čestica usklađen je s kriterijima za dijagnozu depresije iz DSM-IV priručnika.

Primjena BDI-II omogućuje procjenu ozbiljnosti ili težine depresije kod psihijatrijski dijagnosticiranih odraslih osoba i adolescenata starijih od 13 godina. Razvijen je kao indikator postojanja i jačine depresivnih simptoma, koji su u skladu s DSM-IV kriterijima, a ne kao instrument za specifikaciju kliničke dijagnoze. Kao samostalnu ili jedinu primijenjenu dijagnostičku mjeru treba ga koristiti oprezno jer depresija može biti popratna pojava uz niz primarnih dijagnostičkih poremećaja u rasponu od paničnog poremećaja do shizofrenije.

Inventar se sastoji od 21 čestice, a svaka čestica je lista od 4 izjave poredane po težini određenog simptoma depresije.

Primjena BDI-II inventara je individualna i u prosjeku traje 5 minuta. Primjena je jednostavna i dobro prilagođena korisnicima, a ispitivač može čitati pitanja osobama koje imaju teškoće s čitanjem ili s koncentracijom. Zadatak ispitanika je od ponuđene četiri tvrdnje odabrati jednu koja najbolje opisuje način na koji se osjećao protekla dva tjedna, uključujući i dan ispunjavanja.

Hrvatska standardizacija provedena je na 339 ispitanika iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske, a prikupljeni su i podaci za usporedbu, na 539 studenata.


Upute za prvu narudžbu psihodijagnostičkih sredstava


Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Nakon završene edukacije za pojedino psihodijagnostičko sredstvo, polaznici izvan Republike Hrvatske, prilikom prve narudžbe psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provjere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

REGISTRACIJA


Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, prije prve narudžbe potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sljedeće korake:

  1. Preuzmite obrazac Registracija za Ugovor, popunite ga i ispunjenog pošaljite na e-mail adresu nslap@nakladaslap.com

  2. Na temelju popunjenog obrasca napravit ćemo Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava (dva primjerka) i poslati Vam ga poštom na adresu koju ste naveli.

  3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primjerak Ugovora ostaje Vama, a drugi nam pošaljite na adresu:

    NAKLADA SLAP d.o.o.
    Dr. Franje Tuđmana 33
    10450 Jastrebarsko

NARUDŽBA


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prve narudžbe nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupnja jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korištenje.

U narednim narudžbama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.